вул. Миколи Дмитрієва, 6ж   Тел.: +380 (99) 790-12-35, +380 (68) 542-34-28, +380 (532) 64-20-20

 

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

1515

Загальний аналіз крові (ПОВНИЙ): еритроцитарні, лейкоцитарні, тромбоцитарні параметри, ШОЕ

Мікроскопічне дослідження морфології клітин крові за наявності патологічних зрушень

венозна кров (ЕДТА)

кількісн.

1

 

145

капілярна кров (ЕДТА)

5

Загальний аналіз крові (СКОРОЧЕНИЙ): еритроцитарні, лейкоцитарні, тромбоцитарні параметри

Без диференціації лейкоцитів та ШОЕ

венозна кров (ЕДТА)

кількісн.

1

100

капілярна кров (ЕДТА)

119

Лейкоцити (формула)

Обов’язкове мікроскопічне дослідження морфології клітин крові

венозна кров (ЕДТА)

кількісн.

1

55

капілярна кров (ЕДТА)

150

Ретикулоцити

венозна кров (ЕДТА)

кількісн.

1

120

капілярна кров (ЕДТА)

139

ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів (метод Вестергрена)

венозна кров (ЕДТА)

кількісн.

1

55

ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

93/94

Група крові (АВ0) / Резус-приналежність

венозна кров (ЕДТА)

якісний

1

170

140

Алоімунні антитіла (непряма реакція Кумбса) - антитіла до еритроцитарних антигенів Rh (Резус), Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNS, Lutheran, Xg.

венозна кров (ЕДТА)

напівкіл.

1

350

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

1

АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час)

кров (цитрат)

кількісн.

1

65

2

Протромбін (по Квіку, %) + МНО

кров (цитрат)

кількісн.

1

95

3

Фібриноген

кров (цитрат)

кількісн.

1

90

194

Тромбіновий час

кров (цитрат)

кількісн.

1

60

4

Антитромбін (АТ)

кров (цитрат)

кількісн.

1

230

164

D-Дімер

кров (цитрат)

кількісн.

1

175

190

Вовчаковий антикоагулянт

кров (цитрат)

напівкіл.

1

220

1306*

Час згортання крові

капілярна кров

кількісн.

1

70

 

*дослідження виконується безпосередньо після взяття крові у визначених Відділеннях забору біоматеріалу ІНВІТРО

Генетичні ризики тромбофілій

123ГП/БЗ

Тромбози - мінімум: скорочена панель: поліморфізми (2) генів F2, F5

кров (ЕДТА)

якісний

6

185

19ГП/БЗ

Розширене дослідження генів системи гемостазу: поліморфізми (12) генів F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (677 и 1298), MTR, MTRR

кров (ЕДТА)

якісний

6

1520

138ГП/БЗ

Гіпергомоцистеїнемия (генетичні фактори ризику порушення фолатного циклу): поліморфізми (4) MTHFR (677 и 1298), MTRR (66), MTR (2756)

кров (ЕДТА)

якісний

6

365

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

116

Загальний аналіз сечі (повна разова порція)

ранкова сеча

 

1

100

1304-1

Загальний аналіз сечі «трьохстаканна проба» (перша разова порція)

ранкова сеча (1 порція)

 

1

100

1304-2

Загальний аналіз сечі «трьохстаканна проба» (середня разова порція)

ранкова сеча (2 порція)

 

1

100

1304-3

Загальний аналіз сечі «трьохстаканна проба» (остання разова порція)

ранкова сеча (3 порція)

 

1

100

НЕЧ

Дослідження сечі за Нечипоренко

ранкова сеча

(середня порція)

кількісн.

1

95

1305

Кетонові тіла (ацетон)

сеча (разова порція )

напівкіл.

1

65

98

pH сечі

сеча (разова, добова порція)

кількісн.

1

55

Біохімічні дослідження сечі

97

Загальний білок

добова сеча

кількісн.

1

55

95110

Альбумін (альбумін/креатинін)

разова сеча

кількісн.

1

180

95

Альбумін

добова сеча

кількісн.

1

145

108

Альфа-амілаза

сеча за період

добова сеча

кількісн.

1

55

109

Глюкоза

добова сеча

кількісн.

1

75

110

Креатинін

добова сеча

кількісн.

1

55

111

Сечовина

добова сеча

кількісн.

1

55

112

Сечова кислота

добова сеча

кількісн.

1

55

401

Кальцій (проба Сулковича)

разова сеча

якісний

1

110

110113

Кальцій (кальцій/креатинін)

разова сеча

кількісн.

1

110

113

Кальцій

добова сеча

кількісн.

1

55

115

Фосфор

добова сеча

кількісн.

1

55

147

ДПІД - дезоксипіридинолін

сеча (ранкова разова порція)

кількісн.

6

505

225

β-2 мікроглобулін

разова сеча

кількісн.

6

175

178

Кортизол (вільний кортизол)

добова сеча

кількісн.

1

240

ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

158

Клінічний аналіз калу: копроцитограма, яйця гельмінтів/найпростіші (прямий метод)

кал

якісний

1

130

159

Аналіз калу на яйця гельмінтів (глистів) / найпростіших (вдосконалений концентраційний метод)

кал

якісний

1

130

160

Аналіз на ентеробіоз (яйця гостриків)

зішкріб

якісний

1

110

240

Дослідження калу на приховану кров:

гемоглобін; трансферин

кал

якісний

1

270

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Показники ліпідного обміну

30

Тригліцериди

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

31

Холестерин загальний

кров (сироватка)

кількісн.

1

60

32

Холестерин-ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїдів високої щільності, ЛПВЩ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

33*

Холестерин-ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїдів низької щільності, ЛПНЩ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

 

* тест 33 ЛПНЩ: дослідження виконується тільки в комплексі з тестами Тригліцериди (30), Холестерин загальний (31), Холестерол-ЛПВЩ (32)

219

Аполіпопротеїн А1

кров (сироватка)

кількісн.

1

95

220

Аполіпопротеїн В

кров (сироватка)

кількісн.

1

95

Білки та амінокислоти

28

Загальний білок

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

10

Альбумін

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

Оцінка функції нирок

22

Креатинін

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

26

Сечовина

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

27

Сечова кислота

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

225

β-2 мікроглобулін

разова сеча

кількісн.

6

175

40CKDEPI

Клубочкова фільтрація CKD-EPI (креатинін, клубочкова фільтрація) - 18-70 років

кров (сироватка)

кількісн.

1

100

96

Проба Реберга

добова сеча +

кров (сироватка)

кількісн.

1

95

Пігменти

13

Білірубін загальний

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

14

Білірубін прямий (білірубін пов’язанний)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

 

*Білірубін непрямий - розраховується автоматично при виконанні тестів Білірубін загальний (13), Білірубін прямий (14)

Ферменти

8

АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

9

АсАТ (АСТ, Аспартатамінотрансфераза)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

15

Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

36

Лужна фосфатаза (ЛФ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

11

Альфа-амілаза (Діастаза)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

12

Альфа-амілаза панкреатична

кров (сироватка)

кількісн.

1

100

23

Ліпаза

кров (сироватка)

кількісн.

1

85

24

ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

19

Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа, КФК)

кров (сироватка)

кількісн.

1

100

34

Холінестераза

кров (сироватка)

кількісн.

4

85

Маркери метаболізму кісткової тканини

146

N-Остеокальцин (N-ОК)

плазма (гепарин)

кількісн.

6

320

147

Дезоксипіридинолін (ДПІД)

сеча (ранкова)

кількісн.

6

505

Неорганічні речовини

37

Кальцій загальний (Ca)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

165

Кальцій іонізованний (Ca++)

плазма (гепарин)

кількісн.

1

110

39

Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-)

кров (сироватка)

кількісн.

1

150

40

Магній (Мg)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

41

Фосфор неорганічний (P)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

48

Залізо (Fe)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

Показники обміну заліза, міді

49

Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча властивість сироватки крові (ЛЗВС, НЗВС)

кров (сироватка)

кількісн.

1

130

 

*Загальна залізозв’язуюча властивість сироватки (ЗЗВС) - розраховується автоматично при виконанні тестів Залізо (48), ЛЗВС (49)

50

Трансферин (Сідерофілін)

кров (сироватка)

кількісн.

1

140

51

Феритин

кров (сироватка)

кількісн.

1

175

12 TRSF

Насиченість трансферину (%): залізо, трансферин, ЛЗВС

кров (сироватка)

кількісн.

1

290

222

Еритропоетин

кров (сироватка)

кількісн.

6

325

840

Церулоплазмін

кров (сироватка)

кількісн.

4

235

841

Гаптоглобін

кров (сироватка)

кількісн.

4

165

Вітаміни

117

Вітамін В12 (цианокобаламін, кобаламін)

кров (сироватка)

кількісн.

4

180

118

Фолієва кислота

кров (сироватка)

кількісн.

4

170

928

Вітамін D (25-OH)

кров (сироватка)

кількісн.

4

360

Маркери запалення

42

Антистрептолізин – О (АСЛО, АСЛ-О)

кров (сироватка)

кількісн.

1

65

43

С-реактивний білок (СРБ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

70

44

Ревматоїдний фактор (РФ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

70

Маркери серцево-судинних захворювань

153

Гомоцистеїн

кров (плазма-гепарин)

кількісн.

4

340

157

Тропонін-I

кров (плазма-гепарин)

кількісн.

1

175

Лікарський моніторинг

90

Вальпроєва кислота

кров (сироватка)

кількісн.

1

185

91

Карбамазепін

кров (сироватка)

кількісн.

1

220

ОЦІНКА ЕНДОКРИННОЇ ФУНКЦІЇ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Показники вуглеводного обміну, ендокринна функція підшлункової залози

16

Глюкоза

кров (сироватка, плазма-фторид)

кількісн.

1

75

18

Глікозильований гемоглобін (HbA1С)

цільна кров (ЕДТА)

кількісн.

1

165

ГТТ

Глюкозо-толерантний тест (глюкоза натщесерце, через 2 години після навантаження)

кров (сироватка, плазма-фторид)

кількісн.

1

175

ГТТС

Глюкозо-толерантний тест, С-пептид: натщесерце, через 2 год після навантаження.

кров (сироватка, плазма-фторид)

кількісн.

4

405

ГТБ

Глюкозо-толерантний тест ДЛЯ ВАГІТНИХ: глюкоза натщесерце, через 1 і 2 години після навантаження.

кров (сироватка, плазма-фторид)

кількісн.

1

270

148

С-пептид

кров (сироватка)

кількісн.

4

170

172

Інсулін

кров (сироватка)

кількісн.

1

165

11НОМА

Індекс інсулінорезистентності (НОМА): Глюкоза (16), Інсулін (172), індекс НОМА-IR

1

230

Гіпофізарно-надниркова система

65

Кортизол (Гідрокортизон)

кров (сироватка)

кількісн.

1

230

178

Кортизол (вільний кортизол)

добова сеча

кількісн.

1

240

100

АКТГ (Адренокортикотропний гормон)

плазма крові (ЕДТА)

кількісн.

4

220

Соматотропна функція гіпофізу

99

Соматотропний гормон (соматотропін, СТГ)

кров (сироватка)

кількісн.

6

185

Функція щитоподібної залози

56

Тиреотропний гормон (ТТГ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

150

55

Тироксин вільний (Т4 вільний)

кров (сироватка)

кількісн.

1

150

54

Тироксин загальний (T4 загальний)

кров (сироватка)

кількісн.

1

150

53

Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)

кров (сироватка)

кількісн.

1

150

52

Трийодтиронін загальний (Т3 загальний)

кров (сироватка)

кількісн.

1

150

58

Антитіла до тиреопероксидази (АТ-ТПО)

кров (сироватка)

кількісн.

1

160

57

Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

160

199

Антитіла до рецепторів ТТГ

кров (сироватка)

кількісн.

6

325

197

Тиреоглобулін (ТГ)

кров (сироватка)

кількісн.

4

160

171

Кальцитонін

кров (сироватка)

кількісн.

1

295

Функція паращитоподібних залоз

102

Паратиреоїдний гормон (паратгормон, ПТГ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

165

Моніторинг вагітності і стану плоду

PRS1

PRISCA 1: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 1 триместр (11-13 тижнів): PAPP-A; вільний β-ХГЛ + дані УЗД

кров (сироватка)

кількісн.

2

355

PRS2

PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (16-18 тижнів): АФП; вільний естріол; загальний ХГЛ + дані УЗД

кров (сироватка)

кількісн.

2

445

66

Хоріонічний гонадотропін людини
(загальний ХГЛ) – 1-39 тижні вагітності

кров (сироватка)

кількісн.

1

165

189

Вільна β-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (вільний β-ХГЛ) – 8-18 тижні вагітності

кров (сироватка)

кількісн.

1

165

161

PAPP-A (асоційованний з вагітністю протеїн-А плазми) – 8-13 тижні вагітності.

кров (сироватка)

кількісн.

1

230

134

Вільний естріол (Е3) – 14 - 40 тижні вагітності

кров (сироватка)

кількісн.

1

165

92

Альфа-фетопротеїн (АФП) – 12-32 тижні вагітності

кров (сироватка)

кількісн.

1

165

207

Плацентарний лактоген – 10-42 тижні вагітності

кров (сироватка)

кількісн.

10

595

PRN1

Пренатальний скринінг 1 триместр (9-13 тижнів): вільний β-ХГЛ (189); PAPP-A (161) – без розрахунку ризиків

1

345

PRN2

Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів): ХГЛ загальний (66); АФП (92); Естріол вільний (134) – без розрахунку ризиків

1

435

PRN3

Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів, МоМ для АФП і Е3): вільний β-ХГЛ (189); АФП (92); Естріол вільний (134) – без розрахунку ризиків

1

450

Гіпофізарні гормони, естрогени, прогестини

59

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

170

60

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

170

61

Пролактин

кров (сироватка)

кількісн.

1

170

1309

Пролактин

Макропролактин

кров (сироватка)

кількісн.

якісний

2

285

62

Естрадіол (E2)

кров (сироватка)

кількісн.

1

160

63

Прогестерон

кров (сироватка)

кількісн.

1

170

Андрогени

64

Тестостерон загальний

кров (сироватка)

кількісн.

1

170

169

Тестостерон вільний

кров (сироватка)

кількісн.

6

205

149

Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (ГЗСГ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

170

1344

Індекс вільного тестостерону (ІВТ): тестостерон загальний, ГЗСГ, ІВТ

кров (сироватка)

кількісн.

1

315

101

Дегідроепіандростерон-сульфат (ДЕА-S04, ДЕА-С)

кров (сироватка)

кількісн.

1

165

154

17-ОН прогестерон (17-ОП)

кров (сироватка)

кількісн.

6

170

Оцінка репродуктивної функції

1144

Анти-Мюллерів гормон (АМГ)

кров (сироватка)

кількісн.

4

440

223

Антиспермальні антитіла (в крові)

кров (сироватка)

кількісн.

6

195

224

Антиспермальні антитіла (в спермі)

еякулят

кількісн.

6

205

7252

Порушення сперматогенезу (мікроделеції локусу AZF хромосоми Y)

кров (ЕДТА)

якісний

6

760

ОНКОМАРКЕРИ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

103

ПСА загальний (Простатичний специфічний антиген загальний)

кров (сироватка)

кількісн.

1

165

104

ПСА вільний (Простатичний специфічний антиген вільний)

кров (сироватка)

кількісн.

1

165

143

Са-125 (Вуглеводний антиген 125)

кров (сироватка)

кількісн.

2

185

1281

Маркер раку яєчників (НЕ 4)

кров (сироватка)

кількісн.

2

400

10 ROMA

Індекс ROMA (НЕ 4 + CA125)

кров (сироватка)

кількісн.

2

545

1296

SCCА (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми)

кров (сироватка)

кількісн.

6

340

141

РЕА (Раково-ембріональний антиген)

кров (сироватка)

кількісн.

4

185

142

Са 15-3 (Вуглеводний антиген 15-3)

кров (сироватка)

кількісн.

4

185

166

Са 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4)

кров (сироватка)

кількісн.

4

400

144

Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9)

кров (сироватка)

кількісн.

4

185

1280

CA-242 (Вуглеводний антиген СА-242)

кров (сироватка)

кількісн.

7

490

209

Нейрон-специфічна енолаза (NSE)

кров (сироватка)

кількісн.

6

425

167

Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератину 19)

кров (сироватка)

кількісн.

8

485

197

Тиреоглобулін (ТГ)

кров (сироватка)

кількісн.

4

160

171

Кальцитонін

кров (сироватка)

кількісн.

1

295

66

Хоріонічний гонадотропін людини загальний (ХГЛ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

165

92

Альфа-фетопротеїн (АФП)

кров (сироватка)

кількісн.

1

165

208

β-2 мікроглобулін (у сироватці )

кров (сироватка)

кількісн.

6

175

124ГП/БЗ

Спадкові випадки раку молочної залози, яєчників, передміхурової залози. Гени: BRCA1 (2080delA; 3875delGTCT; 4153delA; 185delAG; 3819delGTAAA; 5382insC; 300 T>G) BRCA2 (6174delT)=

 

якісний

6

1045

 

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

45

Імуноглобуліни класу A (IgA)

кров (сироватка)

кількісн.

1

125

46

Імуноглобуліни класу М (IgM)

кров (сироватка)

кількісн.

1

125

47

Імуноглобуліни класу G (IgG)

кров (сироватка)

кількісн.

1

125

1235

Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)

кров (сироватка)

кількісн.

3

175

193

Компоненти системи комплементу С3, С4

кров (сироватка)

кількісн.

2

275

1315С3

С3 Компонент системи комплементу

кров (сироватка)

кількісн.

2

175

1316С4

С4 Компонент системи комплементу

кров (сироватка)

кількісн.

2

175

АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

67

IgE загальний (імуноглобулін Е загальний)

кров (сироватка)

кількісн.

1

175

948

Еозинофільний катіонний білок

кров (сироватка)

кількісн.

4

475

Визначення специфічних IgE

665

Панель 1. РІЗНІ алергенИ

кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; суміш трав GP3; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; пліснява Alternaria tenuis; яєчний білок; молоко; арахіс; фундук; морква; пшеничне борошно; соєві боби

кров (сироватка)

кількісн.

клас

3

805

666

Панель 2. РеспІраторнА

кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; дуб; суміш трав GP3; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; морська свинка; хом'ячок; кролик; пліснява Penicillium notatum; пліснява Cladosporium herbarum; пліснява Aspergillus fumigatus; пліснява Alternaria tenuis

кров (сироватка)

кількісн.

клас

3

805

669

Панель 3. ХАРЧОВА

фундук; арахіс; волоський горіх; мигдаль; молоко; яєчний білок; яєчний жовток; казеїн; картопля; селера; морква; томати; тріска; краби; апельсини; яблука; пшеничне борошно; житнє борошно; кунжут; соєві боби

кров (сироватка)

кількісн.

клас

3

805

670

Панель 4. ПедІАТРИЧНА

кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; береза; суміш трав GP3; кішка; собака; пліснява Alternaria tenuis; молоко; α-лактальбумін; β-лактоглобулін; казеїн; яєчний білок; яєчний жовток; глютен соєві боби; морква; картопля; пшеничне борошно; фундук; арахіс.

кров (сироватка)

кількісн.

клас

3

805

МАРКЕРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Системні захворювання сполучної тканини

(системний червоний вовчак, дерматоміозит, склеродермія, синдром Шегрена та інші аутоімунні хвороби)

125

АНА-скринінг (антинуклеарні антитіла): антитіла до групи ядерних антигенів, без диференціювання (dsDNA, Jo-1, SM, Sm/RNP, SSA, SSB, Scl-70)

кров (сироватка)

якісний (КП)

6

290

126

Антитіла (сумарні) до 2-х спіральної ДНК (dsDNA)

кров (сироватка)

напівкіл.

6

475

193

Компоненти системи комплементу С3, С4

кров (сироватка)

кількісн.

4

275

1395

ІМУНОБЛОТ (профіль «АНA»)

Антинуклеарні (антиядерні) антитіла (АНА) до антигенів (з диференціацією): dsDNA, nucleosomes, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2α, Mi-2β, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70

кров (сироватка)

напівкіл.

4

1050

Системні васкуліти

(гранулематозний поліангіїт (Вегенера), синдром Чарга-Страусса, вузликовий поліартеріїт та інші)

1394

ІМУНОБЛОТ (профіль «АНЦА»)

Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (АНЦА): анти-PR3 (протеіназа 3), анти-МПО (мієлопероксидаза), анти-GBM (клубочкова базальна мембрана)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

385

Ревматоїдний артрит, спондилоартропатії

44

Ревматоїдний фактор (РФ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

70

1204

Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (АЦЦП, анти-ССР)

кров (сироватка)

кількісн.

6

455

1332

Антитіла (IgG) до модифікованого цитрулінованого виментину, (АМЦВ, анти-MCV)

кров (сироватка)

кількісн.

6

580

1334

HLA-B27: виявлення алелю 27 локусу В головного комплексу гістосумісності (HLA)

цільна кров (ЕДТА)

якісний

8

1045

Аутоімунні хвороби печінки

(аутоімунний гепатит, первинний біліарний цироз, первинний склерозуючий холангіт)

804

Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)

кров (сироватка)

кількісн.

6

475

1391

ІМУНОБЛОТ (профіль «печінковий»)

Антитіла до антигенів (з диференціацією): AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH M2-3E, Sp100, PML, gp210

кров (сироватка)

напівкіл.

4

755

Глютен-чутливі захворювання

(целіакія, герпетиформний дерматит Дюрінга, рецидивуючий виразковий стоматит)

270

Антитіла класу IgА/G (сумарні) до гліадину

кров (сироватка)

кількісн.

6

455

1373

Антитіла IgА/G (сумарні) до тканинної трансглютамінази

кров (сироватка)

кількісн.

6

485

1812

ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакія IgA»)

Антитіла класу IgА до гліадину (GAF-3X), тканинної трансглютамінази (tTG)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

530

1811

ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакія IgG»)

Антитіла класу IgG до гліадину (GAF-3X), тканинної трансглютамінази (tTG)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

530

Запальні захворювання кишківника

(хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт)

Антифосфоліпідний синдром

1

АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час), чутливий до вовчакових антикоагулянтів

кров (плазма-цитрат)

кількісн.

1

65

190

Вовчаковий антикоагулянт (скринінговий та підтверджуючий тест на основі яду гадюки Рассела)

кров (плазма-цитрат)

напівкіл.

1

220

137/ 138

Антитіла до фосфоліпідів IgM, IgG: кардіоліпін, β2-глікопротеїн I, фосфатидилсерин, фосфатидилінозитол, фосфатидилова кислота (без диференціювання)

кров (сироватка)

кількісн.

6

450

967

Антитіла до кардіоліпіну (сумарні IgM/G/А)

кров (сироватка)

якісний (КП)

6

405

ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Генетичні ризики тромбофілій

123ГП/

БЗ

Тромбози - мінімум: скорочена панель: поліморфізми (2) генів F2, F5

кров (ЕДТА)

якісний

6

185

19ГП/

БЗ

Розширене дослідження генів системи гемостазу (генетична схильність до розвитку рецідивуючих судинних тромбозів): поліморфізми (12) генів F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (677 и 1298), MTR, MTRR

кров (ЕДТА)

якісний

6

1520

138ГП/

БЗ

Гіпергомоцистеїнемия (генетичні фактори ризику порушення ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ): поліморфізми (4) MTHFR (677 и 1298), MTRR (66), MTR (2756)

кров (ЕДТА)

якісний

6

365

Генетичні ризики онкопатології

124ГП/

БЗ

Спадкові випадки раку молочної залози, яєчників, передміхурової залози. Гени: BRCA1 (2080delA; 3875delGTCT; 4153delA; 185delAG; 3819delGTAAA; 5382insC; 300 T>G) BRCA2 (6174delT)

кров (ЕДТА)

якісний

6

1045

Генетичні ризики чоловічого безпліддя

7252

Порушення сперматогенезу: мікроделеції локусу AZF хромосоми Y

цільна кров (ЕДТА)

якісний

6

760

Генетичні ризики аутоімунних хвороб

1334

HLA-B27: виявлення алелю 27 локусу В головного комплексу гістосумісності (HLA)

цільна кров (ЕДТА)

якісний

8

1045

Генетичні ризики порушення метаболізму лактози

7691LC

Лактазна недостатність: аналіз гену MCM6

кров (ЕДТА)

якіс.

6

275

Генетичні ризики низької ефективності лікування гепатиту С

2447

Аналіз поліморфізмів, асоційованих з функцією інтерлейкіна 28В (IL28В)

цільна кров (ЕДТА)

якісний

6

550

ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

ВІЛ

68

ВІЛ 1/2 типів: сумарні антитіла, антиген р24 (технологія Abbott, ARCHITECT)

кров (сироватка)

якісний

1*

265**

3102

ВІЛ 1 типу, РНК (якісне)

(технологія ПЛР Real-time, чутливість 80 МОд/мл)

кров (сироватка)

якісний

6

265**

 

* при необхідності виконання додаткових досліджень строк виконання дослідження може бути збільшений до 14 днів

**ціна вказана за підготовку біологічного матеріалу до дослідження

СИФІЛІС

69

Сифіліс-RW (серологічні реакціі): антикардіоліпіновий тест (RPR), антитіла до кардіоліпіну (VDRL), антитіла до трепонемного антигену (TPHA)

кров (сироватка)

якісний

4

175

70

Anti-Treponema pallidum IgG/IgM (сумарні антитіла до збудника сифілісу)

кров (сироватка)

якісний

1

175

ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

Гепатит А

72

Anti-HAV-IgM (IgM до вірусу гепатиту А)

кров (сироватка)

якісний

6

195

Гепатит В

73

HBsAg («австралійський» антиген, поверхневий антиген вірусу гепатиту В)

кров (сироватка)

якісний

1

200

74

HBеAg (HBе-антиген вірусу гепатиту В)

кров (сироватка)

якісний

8

265

75

Anti-HBс-total (IgM/IgG до HB-core антигену вірусу гепатиту B)

кров (сироватка)

якісний

6

200

76

Anti-HBс IgМ (IgМ до HB-core-антигену вірусу гепатиту B)

кров (сироватка)

якісний

4

325

77

Anti-HBе (Антитіла до HBе-антигену вірусу гепатиту B)

кров (сироватка)

якісний

8

265

78

Anti-HBs (Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту B)

кров (сироватка)

кількісн.

6

255

319

Вірус гепатиту В, ДНК (якісне)

(технологія ПЛР Real-time, чутливість

20 МОд/мл)

кров (сироватка)

якісний

3

325

320

Вірус гепатиту В, ДНК (кількісне)

(технологія ПЛР Real-time, чутливість

20 МОд/мл; лінійність 100 - 1*10^8 МОд/мл)

кров (сироватка)

кількісн.

6

690

Гепатит С

79

Anti-HCV-total (Антитіла до вірусу гепатиту C)

кров (сироватка)

якісний

1

240

321

Вірус гепатиту С, РНК (якісне)

(технологія ПЛР Real-time, чутливість 60 МОд/мл)

кров (сироватка)

якісний

3

380

3500

Вірус гепатиту С, РНК (якісне, високочутливе)

(технологія ПЛР Real-time, чутливість 15 МОд/мл)

кров (сироватка)

якісний

4

425

350

Вірус гепатиту С, РНК (кількісне)

(технологія ПЛР Real-time, чутливість 60 МОд/мл; лінійність 100 - 1*10^8 МОд/мл)

кров

(сироватка)

кількісн.

6

715

324

Вірус гепатиту С, РНК (генотипування)

Генотипи 1a, 1b, 2, 3

(технологія ПЛР Real-time, чутливість 60 МОд/мл; визначення генотипу при концентрації РНК більше 1,6*10^3 МОд/мл)

кров

(сироватка)

генотип

6

535

2447

Аналіз поліморфізмів, асоційованих з функцією інтерлейкіна 28В (IL28В) – прогноз ефективності лікування ВГС

цільна кров (ЕДТА)

якісний

6

550

Гепатити D, G

325

Вірус гепатиту D, РНК (якісне) (технологія ПЛР Real-time, чутливість 100 копій/мл)

плазма крові (ЕДТА)

якісний

8

385

326

Вірус гепатиту G, РНК (якісне) (технологія ПЛР Real-time, чутливість 250 копій/мл)

плазма крові (ЕДТА)

якісний

8

420

TORCH-ІНФЕКЦІЇ

Токсоплазмоз

80

Anti-Toxo-IgG (Антитіла класу IgG до Тoxoplasma gondii)

кров (сироватка)

кількісн.

1

170

81

Anti-Toxo-IgM (Антитіла класу IgM до Тoxoplasma gondii)

кров (сироватка)

якісний

1

170

1AVTOXO

Авідність Anti-Toxo-IgG (Авідність IgG до Тoxoplasma gondii)

кров (сироватка)

якісний

6

260

335

Токсоплазма (Toxoplasma gondii), ДНК

плазма крові (ЕДТА), випоти, ліквор

якісний

3

200

Краснуха

84

Anti-Rubella-IgG (Антитіла IgG до вірусу краснухи)

кров (сироватка)

кількісн.

1

170

85

Anti-Rubella-IgM (Антитіла IgM до вірусу краснухи)

кров (сироватка)

якісний

1

170

Цитомегаловірусна інфекція

82

Anti-CMV-IgG (Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу)

кров (сироватка)

кількісн.

1

165

83

Anti-CMV-IgM (Антитіла класу IgM до цитомегаловірусу)

кров (сироватка)

якісний

1

165

2AVCMV

Авідність Anti-CMV-IgG (Авідність IgG до цитомегаловірусу)

кров (сироватка)

якісний

4

435

310

Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), ДНК (якісне)

плазма крові (ЕДТА),

зішкріб, ліквор, слюна, сеча, сперма, секрет простати, випоти

якісний

3

170

Епштейна-Барр вірусна (ВЕБ) інфекція

186

Anti-EBV IgM до VCA (Антитіла класу IgM до капсидного антигену ВЕБ)

кров (сироватка)

якісний

4

170

187

Anti-EBV IgG до NA (Антитіла класу IgG до нуклеарного антигену ВЕБ)

кров (сироватка)

якісн. (КП)

4

170

255

Anti-EBV IgG до EA (Антитіла класуIgG до раннього антигену ВЕБ)

кров (сироватка)

якісн. (КП)

4

170

1389

ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgM

IgM к Epstein-Barr virus (антитіла класу IgM до антигенів ВЕБ: VCA (капсидний антиген), EA (ранній антиген), EBNA (ядерний антиген), антиген p22)

кров (сироватка)

якісний

4

425

1390

ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgG

IgG к Epstein-Barr virus(антитіла класу IgG до антигенів ВЕБ: VCA (капсидний антиген), EA (ранній антиген), EBNA (ядерний антиген))

кров (сироватка)

якісний

4

425

1814

ІМУНОБЛОТ IgM, IgG до Epstein-Barr virus

кров (сироватка)

якісний

4

800

351

Вірус Епштейна-Барр (Epstein - Barr virus), ДНК (якісне)

плазма крові (ЕДТА),

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати, ліквор, слюна, випоти

якісний

3

185

Герпесвірусна інфекція

122

Anti-HSV-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу простого герпесу I+II типів)

кров (сироватка)

кількісн.

1

175

123

Anti-HSV-IgМ (Антитіла класу IgМ до вірусу простого герпесу I+II типів)

кров (сироватка)

якісний

4

170

3090

Вірус простого герпесу 1, 2 типу (HSV 1,2), ДНК (роздільне)

плазма крові, (ЕДТА), зішкріб, ліквор, слюна, сеча, сперма, секрет простати, випоти

якісний

3

175

276

Anti-HHV-6 IgG (Антитіла класу IgG до герпесвірусу людини тип 6)

кров (сироватка)

напівкіл.

10

330

352

Герпесвірус 6 типу (HHV-VI), ДНК

плазма крові (ЕДТА),

зішкріб, слюна, ліквор

якісний

3

195

Вітряна віспа, оперізуючий герпес

256

Anti-Varicella-Zoster-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу вітряної віспи і оперізуючого герпесу)

кров (сироватка)

якісний

6

365

257

Anti-Varicella-Zoster-IgМ (Антитіла класу IgМ до вірусу вітряної віспи і оперізуючого герпесу)

кров (сироватка)

якісн. (КП)

6

365

3327

Varicella-zoster virus (вітряна віспа, оперізуючий герпес), ДНК

плазма крові (ЕДТА)

якісний

4

260

3215

Varicella-zoster virus (вітряна віспа, оперізуючий герпес), ДНК

зішкріб, слюна, ліквор

якісний

4

260

ЗБУДНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

Хелікобактерна інфекція

133

Anti-H.pylori IgG (Антитіла класу IgG до Helicobacter pylori)

кров (сироватка)

кількісн.

1

170

177

Anti-H.pylori IgА (Антитіла класу IgА до Helicobacter pylori)

кров (сироватка)

якісний

(КП)

4

170

1386

ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgG

IgG до Helicobacter pylori

(антитіла до антигенів хелікобактерів (фактори патогеності): CagA, VacA, p 75, FSH, UreB, гомолог HSP, флагелін, р50, р41, р33, ОМР, UreA, р26, ОМР, р17)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

405

1813

ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgА

IgА до Helicobacter pylori

(антитіла до антигенів хелікобактерів (фактори патогеності): CagA, VacA, p75,

p67, p66, p57, p54, p50, p41, p33, p30, p29, p26, p19, p17)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

405

484

Хелікобактер пілорі (антиген Helicobacter pylori)

кал

якісний

1

200

Паразитарні інвазії (глисти, найпростіші)

229

Anti-Echinococcus IgG (Антитіла класу IgG до антигену ехінококу)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

205

1810

ІМУНОБЛОТ ЕХІНОКОК

IgG до Echinococcus granulosus / Echinococcus multilocularis (підтверджуючий тест, диференціація однокамерного, багатокамерного ехінококозу)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

620

230

Anti-Opisthorchis IgG (Антитіла класу IgG до антигену опісторху)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

205

237

Anti-Ascaris IgG (Антитіла класу IgG до антигену аскарид)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

270

232

Anti-Toxocara IgG (Антитіла класу IgG до антигену токсокар)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

205

233

Anti-Trichinella IgG (Антитіла класу IgG до антигену трихінел)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

205

234

Anti-Lamblia IgA, IgM, IgG (Антитіла до антигену лямблій (Giardia liamblia) сумарні)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

220

483

Лямблії (антиген Giardia liamblia)

кал

якісний

1

205

Вірусні, бактеріальні діареї

400

Ротавірус, Аденовірус (антиген)

кал

якісний

1

315

457

Посів на патогенну кишкову групу (сальмонели, шигели, патогенні ешерихії)

кал

якісний

3-6

310

273

Антитіла до збудника черевного тифу (Антитіла до Vi-антигену Salmonella typhi)

кров (сироватка)

напівкіл.

6

235

ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ

Грип

489

Вірус грипу А/В (Influenza A/B), антигенний тест

назальний мазок

якісний

1

385

Туберкульоз

1266

Anti-M.tuberculosis IgG, IgM, IgA (Антитіла сумарні до Mycobacterium tuberculosis)

кров (сироватка)

якісний

6

210

341

Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis/bovis), ДНК

мокротиння, ліквор, випоти, менструальна кров, сеча, сперма, секрет простати

якісний

4

385

Респіраторний хламідіоз, мікоплазмоз

185

Anti-Chlamydophila pneumoniae IgG (Антитіла класу IgG до Chlamydophila pneumoniae)

кров (сироватка)

якісний

6

235

349

Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), визначення ДНК

мокротиння, зішкріб (зів)

якісний

4

345

182

Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (Антитіла класу IgG до Mycoplasma pneumoniae)

кров (сироватка)

якісний

6

200

181

Anti-Mycoplasma pneumoniae IgМ (Антитіла класу IgМ до Mycoplasma pneumoniae)

кров (сироватка)

якісний

6

210

347

Mycoplasma pneumoniae, ДНК

мокротиння, зішкріб (ротоглотка)

якісний

4

345

Стрептококова інфекція

487

Стрептокок групи А (антиген S.pyogenes)

мазок (ротоглотка)

якісний

1

240

Кашлюк

1384

ІМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgA

IgA до Воrdetella pertussis (антитіла до антигенів бордетел FHA, РТ, АСТ)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

385

1385

ІМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgG

IgG до Воrdetella pertussis (антитіла до антигенів бордетел FHA, РТ, АСТ)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

385

1815

ІМУНОБЛОТ IgA, IgG до Воrdetella

кров (сироватка)

напівкіл.

4

700

3113

Збудник кашлюку, визначення ДНК (Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica)

зішкріб (ротоглотка)

якісний

4

395

Кір

251

Anti-Measles IgM (Антитіла класу IgM до вірусу кору)

кров (сироватка)

якісний

6

200

2500

Anti-Measles IgG (Антитіла класу IgG до вірусу кору)

кров (сироватка)

кіл.

6

165

Дифтерія

445

Мікроскопічне (бактеріоскопічне) дослідження мазку на дифтерію

мазок (ротоглотка, ніс)

якісний

2

115

469

Посів на дифтерійну паличку (Corynebacterium diphtheriae, дифтерія)

мазок (ротоглотка, ніс)

якісний

4-6

275

855

Diphtheria Toxoid IgG (Антитіла класу IgG до дифтерійного анатоксину)

кров (сироватка)

кількісн.

6

295

ІНШІ ІНФЕКЦІЇ

Правець

876

Tetanus Toxoid IgG (Антитіла класу IgG до правцевого анатоксину)

кров (сироватка)

кількісн.

6

330

Бореліоз (хвороба Лайма)

243

Anti-Borrelia burgdorferi IgG (Антитіла класу IgG до Borrelia burgdorferi)

кров (сироватка)

якісний

(КП)

6

200

244

Anti-Borrelia burgdorferi IgM (Антитіла класу IgМ до Borrelia burgdorferi)

кров (сироватка)

якісний

6

200

1382

ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgM

IgM до Borrelia (burgdorferi, afzelii, garinii)

(антитіла до антигенів борелій VlsE Bb, р 41, p 39, ОspC Ba, ОspC Bb, ОspC Bg)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

480

1383

ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgG

IgG до Borrelia (burgdorferi, afzelii, garinii)

(антитіла до антигенів борелій VlsE Ba, VlsE Bb, VlsE Bg, ліпід Ba, ліпід Bb, p83, p41, p39, OspC Bg, p58, p21, p20, p19, p18)

кров

(сироватка)

напівкіл.

4

480

1816

ІМУНОБЛОТ IgM, IgG до Borrelia

кров

(сироватка)

напівкіл.

4

800

УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ

Хламідіоз

105

Anti-C.trachomatis-IgA (Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

175

106

Anti-C.trachomatis-IgG (Антитіла класу IgG к Chlamydia trachomatis)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

175

105/6

Антитіла класу IgG, IgA до Chlamydia trachomatis

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

310

301

Хламідії (Chlamydia trachomatis), ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати, випоти, ліквор

якісний

3

175

Гонорея

306

Гонокок (Neisseria gonorrhoeae), ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати

якісний

3

175

449*

Посів на гонокок (Neisseria gonorrhoeae)

 

*прийом біологічного матеріалу обмежений у деяких містах

виділення зі статевих органів, ока, пункційна рідина

якісний

2-6

280

Трихомоніаз

261

Anti-T.vaginalis-IgG (Антитіла класу IgG до Trichomonas vaginalis)

кров (сироватка)

якіс.(КП)

4

175

307

Трихомонада (Trichomonas vaginalis), ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати

якісний

3

175

Мікоплазмоз, уреаплазмоз

180

Anti-M.hominis-IgG (Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis)

кров (сироватка)

якіс.(КП)

4

175

302

Mycoplasma hominis, ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати

напівкіл.

3

175

308

Mycoplasma genitalium, ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати

якісний

3

175

264

Anti-U.urealyticum-IgG (Антитіла класу IgG до Ureaplasma urealyticum)

кров (сироватка)

якіс.

(КП)

4

175

4070

Уреаплазми (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum), ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати

напівкіл.

3

175

440/444

Посів на Mycoplasma hominis / Ureaplasma spp.

сеча (чол.), виділення зі статевих органів

напівкіл.

2-4

360

Гарднерельоз, кандидоз

305

Гарднерела (Gardnerella vaginalis), ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати

напівкіл.

3

175

3023

КАНДИДОЗ СКРИНІНГ: Candida albicans;

Fungi (клінічно-значимі мікроскопічні гриби), ДНК

зішкріб урогенітальний, сеча, сперма, секрет простати

напівкіл.

3

175

зішкріб шкірний, ректальний, рото-глотковий, випоти, слина

якісний

442

Посів на дріжджові гриби роду Candida

статеві органи, дихальні шляхи, сеча, кал, мокротиння

напівкіл.

3-6

185

Стрептококова інфекція

488

Стрептокок групи В (антиген Streptococcus agalactiae)

(мазок)

статеві органи

якісний

1

240

Інфекції, асоційовані з вірусом папіломи людини (ВПЛ)

312

ВПЛ 16,18 – генотипування, якісне визначення ДНК

зішкріб

якісний генотип

3

200

313

ВПЛ-типування 12 (12 типів вірусу): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 – генотипування, якісне визначення ДНК

зішкріб

якісний генотип

3

360

391

ВПЛ-типування 21 (21 тип вірусу): 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ - генотипування, кількісне визначення ДНК

зішкріб

кількісн.

генотип

3

745

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА МІКРОФЛОРИ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ

Прийняті скорочення:

КВМ – контроль взяття матеріалу (загальна кількість ДНК людини в досліджуваному зразку)

ЗБМ – загальна бактеріальна маса (загальна кількість ДНК бактерій в досліджуваному зразку)

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

 

3030

ІНБІОФЛОР 4

КВМ; ЗБM (абс. кількість); Lactobacillus spp.(%, абс. кількість); Gardnerella vaginalis / Atopobium vaginae (%); Candida albicans / Fungi (абс. кількість) - ДНК

зішкріб

3

300

 

3031

ІНБІОФЛОР СКРИН

КВМ; ЗБM (абс. кількість); Lactobacillus spp.(%, абс. кількість); Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae (%); Candida albicans/Fungi (абс. кількість); Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV тип 1, HSV тип 2, CMV - ДНК

зішкріб

3

720

 

372

 

ФЕМОФЛОР 16

КВМ; ЗБM; Lactobacillus spp.; ентеробактерії; стафілококи; стрептококи; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Snettia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./ Veillonella spp./Dialister spp.; Lachnobacterium spp./Clostridium spp.; Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.; Peptostreptococcus spp.; Atopobium vaginae; Mycoplasma hominis/genitalium; Ureaplasma spp.; Candida spp. - ДНК

зішкріб

3

1190

 

380

 

ФЕМОФЛОР СКРИН

КВМ; ЗБМ; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Ureaplasma spp.; Candida spp.; Mycoplasma hominis/genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; HSV тип 1; HSV тип 2; CMV - ДНК

зішкріб

3

790

 

3150

АНДРОФЛОР

КВМ; ЗБМ; Lactobacillus spp.; стафілококи; стрептококи; коринебактерії; Gardnerella vaginalis; Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.; Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp.; Ureaplasma urealyticum/parvum; Mycoplasma hominis; Atopobium cluster; Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp.; Anaerococcus spp.; Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp.; Eubacterium spp.; Haemophilus spp.; Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp.; Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp.; Candida spp.; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis

зішкріб (уретра)

3

1200

 

3151

сеча

 

3152

еякулят

 

3153

секрет простати

 

3250

АНДРОФЛОР СКРИН

КВМ; ЗБМ; Lactobacillus spp.; стафілококи; стрептококи; коринебактерії; Gardnerella vaginalis; Ureaplasma urealyticum/parvum; Mycoplasma hominis; Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp.; Candida spp.; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis

зішкріб (уретра)

3

825

 

3251

сеча

 

3252

еякулят

 

3253

секрет простати

 

 

МІКРОБІОЛОГІЯ

(культуральні дослідження/посів на флору)

 • досліджуються аеробні, факультативно-анаеробні види мікроорганізмів

 • ціни вказані для однієї локалізації

 • термін виконання досліджень вказаний в діапазоні (від мінімального до максимального), без урахування дня взяття біологічного матеріалу

 • при необхідності виконання додаткових досліджень можливе збільшення терміну видачі результатів на 1-4 робочих дні

 • при виявленні зростання клінічно-значущої мікрофлори буде проведено тестування чутливості до антибіотиків

 • при відсутності мікробного росту, чи виявленні нормальної, супутньої, умовно-патогенної флори в низькому титрі чутливість до антибіотиків не визначається

* прийом біологічного матеріалу обмежений у деяких містах

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал (локалізація)

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

439*

Посів крові (повний скринінг аеробних, фаультативно-анаеробних видів)

Кров (посів проводиться безпосередньо в інкубаційний контейнер)

2-8

460

467

Посів виділень верхніх дихальних шляхів (патогенна, умовно-патогенна мікрофлора)

Нос, ротоглотка, ротова порожнина

3-6

310

490

Посів виділень верхніх дихальних шляхів (повний скринінг аеробних, факультативно-анаеробних видів)

Нос, ротоглотка, ротова порожнина

3-6

315

469

Посів на дифтерійну паличку (Corynebacterium diphtheriae)

Нос, ротоглотка

4-6

275

459

Посів на золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus)

Нос, ротоглотка, рани, кал та інше

3-6

200

441

Посів сечі

Сеча

2-4

310

446

Посів виділень зі статевих органів (патогенна, умовно-патогенна мікрофлора)

Статеві органи

3-6

310

447

Біоценоз піхви: мікроскопія, посів виділень з піхви (повний скринінг аеробних, факультативно-анаеробних видів, урогенітальних мікоплазм (M. hominis, Ureaplasma spp.))

Піхва

3-6

505

440/444

Посів на Mycoplasma hominis / Ureaplasma spp.

Статеві органи, сеча (тільки чоловіки)

2-4

360

449*

Посів на гонокок (Neisseria gonorrhoeae)

Статеві органи, кон’юнктива, ректум, пункційна рідина

2-6

280

442

Посів на дріжджові гриби роду Candida

Статеві органи, ректум, верхні дихальні шляхи, сеча, кал, мокротиння та інше

3-6

185

456*

Дисбактеріоз: оцінка мікрофлори товстого відділу кишківнику

Кал

4-6

405

456/479*

Дисбактеріоз (з визначенням чутливості до антибіотиків)

Кал

4-7

510

457

Посів на патогенну кишкову групу (сальмонели, шигели, патогенні ешерихії)

Кал

3-6

310

472

Посів виділень нижніх дихальних шляхів

Мокротиння

3-6

310

473

Посів відокремлюваного вуха

Вухо

3-6

310

465

Посів відокремлюваного ока

Око

3-6

310

464

Посів грудного молока

Грудне молоко

3-6

310

474

Посів ранових виділень

Виділення з ран

3-6

310

477

Посів біологічних рідин (випоти, ексудати, трансудати та інше)

Пункційна, аспіраційна рідини

3-6

310

443

Чутливість до бактеріофагів

Додатковий тест

1-3

160

478

Додаткова антибіотикограма (одного збудника)

Додатковий тест

1-3

105

МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал (локалізація)

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Загально-клінічні, бактеріоскопічні дослідження

445

Мікроскопічний (бактеріоскопічний) аналіз різного біологічного матеріалу (крім виділень із сечостатевих органів)

Мокротиння, пункційна рідина (плевра, перикард, суглоби, черевна порожнина), гній, виділення ран, слизових оболонок ротоглотки, порожнини носу, вуха, ока тощо (мазок на склі - забарвлення за Грамом)

2

115

4445

Мікроскопічний (бактеріоскопічний) аналіз виділень із сечостатевих органів

Жінки: цервікс/піхва/уретра (3 локалізації), зовнішні статеві органи

Чоловіки: уретра, секрет передміхурової залози, еякулят, зовнішні статеві органи

(мазок на склі (2 штуки) - забарвлення за Грамом, Паппенгеймом)

2

115

5507

Мікроскопічний аналіз секрету передміхурової залози

Секрет передміхурової залози (нативний матеріал в пробірці)

1

115

512

Назоцитограма (мікроскопічне дослідження мазків зі слизових оболонок порожнини носу)

Порожнина носа: виділення слизової оболонки (мазок на склі – забарвлення за Романовським)

1

125

Дослідження на присутність клітин грибів, шкіряних кліщів

995

Мікроскопічний аналіз на клітини грибів (дерматофітів)

Шкіра та ії придатки (зішкріб з уражених ділянок шкіри, нігтьові пластини, волосся)

1

125

25Д

Мікроскопічний аналіз на шкірних кліщів:

 • демодекс (Demodex)

 • коростяний кліщ (Sarcoptes scabiei)

Демодекс: шкіра (зішкріб з уражених ділянок, вміст пустул), вії

 

Коростяний кліщ: шкіра (зішкріб з уражених ділянок)

1

125

ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал (локалізація)

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Цитологічні дослідження: жіночі репродуктивні органи

520

Рідинна цитологія (РАР-тест на основі рідинної цитології): шийка матки + цервікальний канал

Технологія iLsa, Франція.

Екзо-, ендоцервікс: зішкріб у транспортному середовищі (забарвлення за Папаніколау, РАР-тест)

4

400

 

517

Цитологія (РАР-тест, традиційний препарат): шийка матки, цервікальний канал

Екзо-, ендоцервікс: зішкріб на різних предметних скельцях + змішаний мазок на одному склі (забарвлення за Папаніколау, РАР-тест)

4

275

 

505

Цитологія (традиційний препарат): шийка матки, цервікальний канал

 

Екзо-, ендоцервікс: зішкріб на різних предметних скельцях (забарвлення за Паппенгеймом)

4

125

 

506

Цитологія (традиційний препарат): порожнина матки

Матка: мазок-відбиток на скельці біоптатів, аспіратів, внутрішньоматкової спіралі (забарвлення за Паппенгеймом)

5

130

 

502

Цитологія (традиційний препарат): піхва

Піхва: зішкріб зі слизової оболонки, культя, купол

5

130

 

Цитологічні дослідження: різні локалізації

507МЖ

Цитологія (традиційний препарат): виділення з молочної залози

Молочна залоза: мазок-відбиток на скельці виділень з соску

5

130

 

509 МЖ

Цитологія (традиційний препарат): пунктат молочної залози

Молочна залоза: мазок-відбиток пункційного матеріалу на скельці

5

130

 

502

Цитологія (традиційний препарат): шкіра, слизові оболонки

Шкіра, слизові оболонки: зішкріб, відбиток на склі

5

130

 

509КОЖ

Цитологія (традиційний препарат): пунктат шкіри

Шкіра: мазок-відбиток пункційного матеріалу на скельці

5

130

 

503

Цитологія (традиційний препарат): пухлиноподібні утворення

Пухлиноподібні утворення: зішкріб, відбиток на склі

5

130

 

510

Цитологія (традиційний препарат): пунктат різної локалізації

Яєчники, лімфовузли та ін.: мазок-відбиток пункційного матеріалу на скельці

5

130

 

507ТЭС

Цитологія (традиційний препарат): біологічні рідини

Трансудати, ексудати, секрети, екскрети: мазок на скельці

5

130

 

504

Цитологія (традиційний препарат): ендоскопічний матеріал

Шлунок, кишківник, бронхи: мазок-відбиток на скельці

5

125

 

 

 

КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ПРОФІЛІ)

профілю

Профіль. Тести, що входять до його складу

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Скринінгові лабораторні дослідження

89ПР

Лабораторний мінімум (загальний аналіз крові, сечі)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116)

1

225

 

МП5

Лабораторний мінімум (загальний аналіз крові, сечі + група крові)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116); Група крові/резус (93/94)

1

375

 

МП7

Лабораторний мінімум (загальний аналіз крові, сечі + глюкоза)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116); Глюкоза (16)

1

290

 

МП2

Лабораторний мінімум (загальний аналіз крові, сечі + креатинін, сечовина)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116); Креатинін (22); Сечовина (26)

1

320

 

МП1

Лабораторний мінімум (загальний аналіз крові + білірубін, АсАТ, АлАТ)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Білірубін загальний (13); АсАТ (9); АлАТ (8)

1

280

 

МП9

Лабораторний мінімум (загальний аналіз крові + глюкоза, холестерин)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Глюкоза (16); Холестерин (31)

1

255

 

МП10

Контроль запального процесу

Загальний (повний) аналіз крові (1515); С-реактивний білок (43)

1

195

 

МП6

КАП

Йдемо в дитячий садок

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116); Аналіз калу на яйця глистів (159); Аналіз на яйця гостриків (160)

1

440

 

Гемостазіограма (коагулограма)

7ПР

Коагулограма (скринінг)

АЧТЧ (1); Протромбін, МНО (2); Фібриноген (3)

1

220

 

8ПР

Коагулограма (рекомендована)

АЧТЧ (1); Протромбін, МНО (2); Фібриноген (3); Тромбіновий час (194); Антитромбін III (4)

1

490

 

Тромбози, серцево-судинні хвороби

29ПР

Порушення обміну фолієвої кислоти

Гомоцистеїн (153); Фолієва кислота (118)

4

460

 

55ПР

Діагностика антифосфоліпідного синдрому (АФС)

Вовчаковий антикоагулянт (190); Антитіла до фосфоліпідів IgM, IgG (137/138); )  

6

605

 

50ПР

Кардіоризик (рекомендований)

Протромбін, МНО (2); Фібриноген (3); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); K/Na/Cl (39); С-реактивний білок (43); Апо А1 (219); Апо В (220); Коефіцієнт атерогенності

1

740

 

51ПР

Кардіоризик (скринінг)

Протромбін, МНО (2); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); С-реактивний білок (43); Коефіцієнт атерогенності

1

355

 

Ліпідний обмін

53ПР

Ліпідний профіль (рекомендований)

Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Апо А1 (219); Апо В (220); Коефіцієнт атерогенності

1

375

 

54ПР

Ліпідній профиль (скринінг)

Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Коефіцієнт атерогенності

1

195

 

Цукровий діабет, надлишкова маса тіла

66ПР

Контроль ДІАБЕТУ (мінімальний)

HbA1- глікозильований гемоглобін (18); Глюкоза (16)

1

220

 

94ПР

Проблеми ваги (дослідження пацієнтів з надлишковою масою тіла)

Глюкоза (16); HbA1- глікозильований гемоглобін (18); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); ТТГ (56); Пролактин (61); Кортизол (65)

1

915

 

Оцінка стану нирок

14ПР

Нирковий комплекс 1 (скринінг)

Креатинін (22); Сечовина (26); Сечова кислота (27)

1

155

 

15ПР

Нирковий комплекс 2 (повний)

Кров: Креатинін (22); Сечовина (26); Сечова кислота (27); Загальний білок в крові(28)

Добова сеча: Альбумін в сечі (95); Загальний білок в сечі (97); Проба Реберга (96)

1

480

 

Оцінка функції печінки

12ПР

Печінковий комплекс 1 (скринінг)

АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін заг (13); Білірубін прямий (14), непрямий; Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36)

1

305

 

13ПР

Печінковий комплекс 2 (повний)

АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін заг. (13 Білірубін пр. (14), непрямий; Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Загальний білок (28); Альбумін (10); HBsAg (73); Anti HCV total (79); ЛДГ (24)

1

840

 

Оцінка функції підшлункової залози

МП11

Підшлункова залоза (скринінг)

Амілаза панкреатична (12); Ліпаза (23); Глюкоза (16)

1

235

 

Комплексні біохімічні дослідження

10ПР

Нирково-печінковий комплекс 1 (скринінг)

Білірубін загальний (13); Білірубін прямий (14); Білірубін непрямий; АлАТ (8); АсАТ (9); Гамма-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Загальний білок (28); Альбумін (10); Креатинін (22); Сечовина (26); Сечова кислота (27)

1

565

 

11ПР

Нирково-печінковий комплекс (повний)

Білірубін загальний (13); Білірубін прямий (14); Білірубін непрямий; АлАТ (8); АсАТ (9); Гамма-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); ЛДГ (24); Глюкоза (16); Загальний білок (28); Альбумін (10); Креатинін (22); Сечовина (26); Сечова кислота (27)

1

685

 

73ПР

Біохімія крові (розширений профіль)

АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін заг. (13); Білірубін прямий (14); Гамма-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); ЛДГ (24); Креатинін (22); Сечовина (26); Глюкоза (16); Загальний білок (28); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Кальцій (37); K/Na/Cl (39); Залізо (48)

1

1000

 

74ПР

Біохімія крові (мінімальний профіль)

АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін заг. (13); Білірубін прямий (14); Гамма-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Глюкоза (16); Загальний білок (28); Холестерин (31); Креатинін (22); Сечовина (26);

K/Na/Cl (39)

1

730

 

Анемія

68ПР

Діагностика анемії

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Ретикулоцити (150); Залізо (48); ЛЗВС (49); Трансферин (50); Насиченість трансферину; Феритин (51); Вітамін В12 (117); Фолієва кислота (118)

4

1005

 

Ураження суглобів, остеопороз

71ПР

Діагностика остеопорозу

Кальцій (37); Фосфор (41); Паратгормон (102); Остеокальцин (146); ДПІД (147)

6

990

 

63ПР

Біль у суглобах

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний білок (28); Асл-О (42); С-реактивний білок (43); Ревматоїдний фактор (44); Chlamydia trachomatis IgA/IgG (105/6); Антиядерні антитіла (125)

6

905

 

64ПР

Профіль ревматологічний (скринінг) + ЗАК

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Асл-О (42); С-реактивний білок (43); Ревматоїдний фактор (44)

1

315

 

МП12

Профіль ревматологічний (скринінг)

Асл-О (42); С-реактивний білок (43); Ревматоїдний фактор (44)

1

195

 

Щитоподібна залоза

75ПР

Щитоподібна залоза (комплексне дослідження)

Т3 вільн. (53); Т4 вільний (55); ТТГ (56); АТ-ТПО (58); АТ-ТГ (57)

1

720

 

76ПР

Щитоподібна залоза (скринінг)

Т4 вільний (55); ТТГ (56); АТ-ТПО (58)

1

415

 

24ПР

Щитоподібна залоза (скринінг 2)

ТТГ (56); АТ-ТПО (58)

1

290

 

МП4

Щитоподібна залоза (скринінг + ЗАК)

Клінічний аналіз крові (1515); Т4 вільний (55); ТТГ (56)

1

405

 

Гіпофіз

38ПР

Гормони гіпофізу

АКТГ (100); СТГ (99); ТТГ (56); Пролактин (61)

6

655

 

Гінекологія, репродукція

37ПР

Контроль ранніх термінів вагітності

ХГЧ загальний (66); Прогестерон (63)

1

315

 

28ПР

Проблеми невиношування (аутоімунний профіль)

АЧТЧ (1); Протромбін, МНО (2); Д-димер (164); Вовчаковий антикоагулянт (190); Антитіла до фосфоліпідів IgM, IgG (137/138); Антиядерні антитіла (125).

6

1140

 

19ПР

Гормони гіпофізу – 2 (репродуктивна функція)

ЛГ (60); ФСГ (59)

1

315

 

20ПР

Гормони гіпофізу – 3 (репродуктивна функція)

ЛГ (60); ФСГ (59); Пролактин (61)

1

475

 

16ПР

Гормональний профіль 16

Прогестерон (63); Пролактин (61)

1

315

 

17ПР

Гормональний профіль 17

Прогестерон (63); Пролактин (61); Естрадіол (62)

1

465

 

82ПР

Оцінка андрогенного статусу

Тестостерон (64); ДЕА-S04 (101); ГЗСГ (149); 17-ОН-прогестерон (154); Індекс вільного тестостерону (1344)

6

610

 

27ПР

Дослідження при проблемній шкірі, гірсутизмі

Вільний тестостерон (169); ДЕА-С (101); Кортизол (65); 17-ОН-прогестерон (154)

6

695

 

25ПР

Гормональний профіль 25

Пролактин (61); Естрадіол (62); Тестостерон, ГЗСГ, ІСТ (1344); ДЕА-С (101)

1

755

 

23ПР

Оцінка резерву яєчників (3 ДМЦ)

ФСГ (59); Антимюллерів гормон (1144)

4

615

 

30ПР

Жіночий гормональний профіль + АМГ

ТТГ (56); ФСГ (59); ЛГ (60); Пролактин (61); Кортизол (65); Естрадіол (62); ДЕА-С (101); 17 ОН-прогестерон (154); Тестостерон, ГЗСГ, ІСТ (1344); АМГ (1144) (3 ДМЦ)

6

1970

 

80ПР

Жіночий гормональний профіль

ТТГ (56); ФСГ (59); ЛГ (60); Пролактин (61); Тестостерон, ГЗСГ, ІСТ (1344); Кортизол (65); Естрадіол (62); ДЕА-SO4 (101); 17-ОН-прогестерон (154)

6

1685

 

Онкологія

70ПР

Онкоризик жіночий (шийка матки): «традиційна» цитологія + ВПЛ (якісно)

Цитологія «традиційна» (505); ДНК (як.) ВПЛ 12 генотипів (313)

4

455

 

69ПР

Онкоризик чоловічий (передміхурова залоза)

ПСА загальний (103); ПСА вільний (104); ПСА вільн./ ПСА заг. (%)

1

300

 

32ПР

Онкоризик (щитоподібна залоза)

Тиреоглобулин (ТГ) (197); Кальцитонін (171)

4

410

 

33ПР

Онкоризик (печінка)

АФП (92); СА 19-9 (144); Феритин (51)

4

490

 

34ПР

Онкоризик (підшлункова залоза, товстий кишечник)

СА 19-9 (144); РЕА (141); СА-242 (1280)

4

800

 

35ПР

Онкоризик (шлунково-кишковий тракт)

АФП (92); РЕА (141); СА 19-9 (144); СА 72-4 (166); СА-242 (1280)

6

1330

 

36ПР

Онкогематологія

β2-мікроглобулін (208); Феритин (51)

6

330

 

Інфекції

90ПР

ВІЛ, сифіліс, гепатит В, С

ВІЛ 1/2 (68); Сифіліс (70); HBsAg (73); Anti-HCV-total (79)

1

795

 

58ПР

Первинне дослідження на наявність гепатиту (А, В, С)

Anti-HAV-IgM (72); HBsAg (73); Anti-HBс IgМ (76); Anti-HCV-total (79)

6

865

 

84ПР

TORCH-інфекції (імуноглобулін G, М)

Токсоплазма IgG (80); Токсоплазма IgM (81); ЦМВ IgG (82); ЦМВ IgM (83); Краснуха IgG(84); Краснуха IgM (85); Герпес 1+2 IgG (122); Герпес 1+2 IgМ (123)

4

1220

 

21ПР

TORCH-інфекції (імуноглобулін G)

Токсоплазма IgG (80); ЦМВ IgG (82); Краснуха IgG (84); Герпес 1+2 IgG (122)

1

615

 

22ПР

TORCH-інфекції (імуноглобулін М)

Токсоплазма IgM (81); ЦМВ IgM (83); Краснуха IgM (85); Герпес 1+2 IgМ (123)

4

610

 

40ПР

Епштейна-Барр вірус (комплексна серологічна діагностика)

Аnti-EBV IgM к VCA (186); Аnti-EBV IgG к NA (187); Аnti-EBV IgG к EA (255)

4

475

 

491 ПР

Дослідження на гельмінти (імуноглобулін G)

Ехінокок-IgG (229); Опісторх-IgG (230); Аскарида-IgG (237); Токсокара-IgG (232); Трихінела-IgG (233)

4

985

 

Оцінка ефективності вакцинації

41ПР

Ефективність вакцинації (дифтерія, правець)

IgG до дифтерійного анатоксину (855); IgG до правцевого анатоксину (876)

6

565

 

Урогенітальні інфекції

ПЦР-6

Мікоплазми + уреаплазми (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

M.hominis (302); M.genitalium (308); U.urealyticum/parvum (4070)

3

445

 

ПЦР-7

Мікоплазми + уреаплазми + хламідії (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

M.hominis (302); M.genitalium (308); Ureaplasma spp. (343); C.trachomatis (301)

3

595

 

ПЦР-8

Мікоплазми + хламідії (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

M.hominis (302); M.genitalium (308); C.trachomatis (301)

3

445

 

ПЦР-9

Уреаплазми + хламідії (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

Ureaplasma spp. (343); C.trachomatis (301)

3

300

 

ПЦР-10

Хламідії + трихомонади (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

C.trachomatis (301); T.vaginalis (307)

3

300

 

ПЦР-11

Трихомонади + гонококи (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

T.vaginalis (307); N.gonorrhoeae (306)

3

300

 

ПЦР-12

Хламідії + Мікоплазми + трихомонади + гонококи (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

C.trachomatis (301); M.genitalium (308); T.vaginalis (307); N.gonorrhoeae (306)

3

595

 

ПЦР-13

Кандида + гарднерела (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

C.albicans, Fungi (3023); G.vaginalis (305)

3

300

 

ПЦР-14

Вірусні ЗПСШ (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

ЦМВ (310); ВПГ1+2 (3090)

3

295

 

91ПР

Секс у великому місті - приховані інфекції (визначення IgG, метод ІФА)

IgG/А до Chlamydia trachomatis (105/106); IgG до Mycoplasma hominis (180); IgG до Ureaplasma urealyticum (264); IgG до Trichomonas vaginalis (261); IgG до вірусу простого герпесу 1, 2 типу (122); IgG до цитомегаловірусу (82)

4

1060

 

93ПР

Секс у великому місті - 6 інфекції (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time + мікроскопія)

C.trachomatis, ДНК(301); M.hominis, ДНК (302); U.urealyticum/U.parvum, ДНК (4070); N.gonorrhoeae, ДНК (306); T.vaginalis, ДНК (307); M.genitalium, ДНК (308); Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (4445)

3

995

 

9ПР

Секс у великому місті - 4 інфекції (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time + посів)

C.trachomatis, ДНК (301); U.urealyticum/U.parvum, ДНК (4070); M.hominis, ДНК (302); T.vaginalis, ДНК (307); Посів виділень зі статевих органів (446)

5

860

 

Комбіновані лабораторні дослідження

39ПР

Щорічне профілактичне дослідження

Загальний (повний) аналіз крові (1515); АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Глюкоза (16); Креатинін (22); Сечовина (26); Сечова кислота (27); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Коефіцієнт атерогенності

1

850

 

78ПР

Госпіталізація в хірургічний стаціонар

Загальний (повний) аналіз крові (1515); АЧТЧ (1); Протромбін (2); Фібриноген (3); АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Глюкоза (16); Креатинін (22); Сечовина (26); Загальний білок (28); ВІЛ 1/2 (68); Сифіліс (70); HBsAg (гепатит B) (73); Anti-HCV-total (гепатит C ) (79); Група крові/резус-належність (93/94)

1

1815

 

97ПР

Все включено (щорічне профілактичне дослідження ДЛЯ ЖІНОК ДО 50 РОКІВ)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Глюкоза (в крові) (16); АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Креатинін (22); Тригліцериди (30); Холестерин (31); Феритин (51); ТТГ (56); Цитологія: шийка матки (505); ІНБІОФЛОР СКРИН (3031)

4

1705

 

98ПР

Все включено (щорічне профілактичне дослідження ДЛЯ ЖІНОК СТАРШЕ 50 РОКІВ)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Глюкоза (16); HbA1С - глікозильований гемоглобін (18); АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Ліпаза (23); Креатинін (22); Сечова кислота (27); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Протромбін (2); Кальцій (37); Фосфор (41); Магній(40); С-реактивний білок(43); Феритин (51); ТТГ (56); ДПІД (в сечі) (147); Цитологія «традиційна» - шийка матки (505)

6

2180

 

99ПР

Все включено (щорічне профілактичне дослідження ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ДО 50 РОКІВ)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Глюкоза (16); АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Креатинін (22); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); ТТГ (56); Індекс віл. тестостерону (ГЗСГ + тестостерон) (1344) ІНБІОФЛОР СКРИН (3031)

3

1700

 

100 ПР

Все включено (щорічне профілактичне дослідження ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ СТАРШЕ 50 РОКІВ)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Глюкоза (16); HbA1С - глікозильований гемоглобін (18); АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Ліпаза (23); Креатинін (22); Сечова кислота (27); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Протромбін (2); С-реактивний білок (43); ТТГ (56); Тестостерон (64); ПСА загальний (103); ПСА вільний (104); відношення ПСА (%)

1

1755

 

95ПР

VIP-дослідження для жінок

 1. Загальні дослідження

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116).

 1. Діагностика інфекцій

ВІЛ 1/2 (68); Сифіліс (70); Гепатит В: HBsAg (73)/Anti-HBc total (75)/Anti-HBs (78); Гепатит С: Anti-HCV total (79); Токсоплазмоз: Toxo IgG (80); Цитомегаловірус: CMV IgG (82); Хламідії: C.trachomatis IgG, A (105/106); Герпес: HSV1/2-IgG (122); Хелікобактер: H. pylori IgG (133).

 1. Стан печінки, нирок

АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Креатинін (22); Сечовина (26); Сечова кислота (27); Загальний білок (28); ЛДГ (24); Лужна фосфатаза (36).

 1. Ризик ураження серцево-судинної системи

Протромбін (2); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Апо А1 (219); Апо В (220).

 1. Маркери системного запалення

С-реактивний білок (43); Ревматоїдний фактор (44); Антиядерні антитіла (125).

 1. Функція ендокринної системи

Глюкоза (16); HbA1С - глікозильований гемоглобін (18); Т4 вільний. (55); ТТГ (56); АТ-ТГ (57); АТ-ТПО (58); Пролактин (61).

 1. Мікроелементи, обмін речовин

Кальцій (37); K/Na/Cl (39); Магній (40); Фосфор (41); Залізо (48); Трансферин (50); Феритин (51).

6

5235

 

 

96ПР

VIP-дослідження для чоловіків

 1. Загальні дослідження

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116).

 1. Діагностика інфекцій

ВІЛ 1/2 (68); Сифіліс (70); Гепатит В: HBsAg (73)/Anti-HBc total (75)/Anti-HBs (78); Гепатит С: Anti-HCV total (79); Хламідії: C.trachomatis IgG, A (105/106); Хелікобактер: H. pylori IgG (133).

 1. Стан печінки, нирок

АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Креатинін (22); ЛДГ (24); Сечовина (26); Сечова кислота (27); Загальний білок (28).

 1. Ризик ураження серцево-судинної системи

Протромбін (2); Тригліцериди (30); Холестерол (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Апо А1 (219); Апо В (220).

 1. Маркери системного запалення

С-Реактивний білок (43); Ревматоїдний фактор (44);

 1. Функція ендокринної системи

Глюкоза (16); HbA1С - глікозильований гемоглобін (18); ТТГ (56); Т4 вільний (55); АТ-ТГ (57); ГЗСГ (149); Тестостерон (64); АТ-ТПО (58);

 1. Мікроелементи, обмін речовин

Кальцій (37); K/Na/Cl (39); Магній (40); Фосфор (41); Залізо (48); Трансферин (50); Феритин (51).

 1. Стан передміхурової залози

ПСА вільний (104); ПСА загальний (103); відношення ПСА (%).

6

4970

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,

ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ТІЛЬКИ В КОМПЛЕКСІ З ДОДАТКОВИМИ ТЕСТАМИ

 

Дослідження

Додаткові тести

Холестерин-ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїдів низької щільності, ЛПНЩ) (тест №33)

Тригліцериди (30), Холестерин загальний (31), Холестерол-ЛПВЩ (32)

Проба Реберга (тест № 96)

Креатинін (кров) (тест №22)