ул. Николая Дмитриева, 6ж   Тел.: +380 (99) 790-12-35, +380 (68) 542-34-28, +380 (532) 64-20-20

 

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

1515

Загальний аналіз крові (ПОВНИЙ): еритроцитарні, лейкоцитарні, тромбоцитарні параметри, ШОЕ

Мікроскопічне дослідження морфології клітин крові за наявності патологічних зрушень

венозна кров (ЕДТА)

кількісний

1

 

175

капілярна кров (ЕДТА)

5

Загальний аналіз крові (СКОРОЧЕНИЙ): еритроцитарні, лейкоцитарні, тромбоцитарні параметри

Без диференціації лейкоцитів та ШОЕ

венозна кров (ЕДТА)

кількісний

1

120

капілярна кров (ЕДТА)

1555

Загальний аналіз крові (ПОВНИЙ З ЕКСПЕРТНОЮ ОЦІНКОЮ): еритроцитарні, лейкоцитарні, тромбоцитарні параметри, ШОЕ

Обов’язкове мікроскопічне дослідження морфології клітин крові

венозна кров (ЕДТА)

кількісний

1

200

капілярна кров (ЕДТА)

119

Лейкоцити (формула)

Мікроскопічне дослідження морфології клітин крові за наявності патологічних зрушень

венозна кров (ЕДТА)

кількісний

1

80

капілярна кров (ЕДТА)

150

Ретикулоцити

венозна кров (ЕДТА)

кількісний

1

130

капілярна кров (ЕДТА)

TRO*

Тромбоцити

Мікроскопічне дослідження з підрахунком тромбоцитів за методом Фоніо

венозна кров (цитрат)

кількісний

1

90

*тест TRO дослідження виконується тільки в комплексі з загальним аналізом крові (тести №5, 1515, 1555)

139

ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів (метод Вестергрена)

венозна кров (ЕДТА)

кількісний

1

80

ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

93/94

Група крові (АВ0) / Резус-приналежність

венозна кров (ЕДТА)

якісний

1

200

140

Алоімунні антитіла (непряма реакція Кумбса) - антитіла до еритроцитарних антигенів Rh (Резус), Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNS, Lutheran, Xg.

венозна кров (ЕДТА)

напівкіл.

1

425

1375

Аутоантитіла, фіксовані на еритроцитах (пряма реакція Кумбса) - поліспецифічні аглютиніни

венозна кров (ЕДТА)

якісний

1

390

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

1

АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час)

кров (цитрат)

кількісний

1

80

2

Протромбін (по Квіку, %) + МНО

кров (цитрат)

кількісний

1

115

3

Фібриноген

`

кількісний

1

100

194

Тромбіновий час

кров (цитрат)

кількісний

1

80

4

Антитромбін (АТ)

кров (цитрат)

кількісний

1

285

164

D-Дімер

кров (цитрат)

кількісний

1

185

190

Вовчаковий антикоагулянт

кров (цитрат)

напівкіл.

1

275

1306*

Час згортання крові

капілярна кров

кількісний

1

95

   

Генетичні ризики тромбофілій

123ГП/БЗ

Тромбози - мінімум: скорочена панель: поліморфізми (2) генів F2, F5

кров (ЕДТА)

якісний

6

225

19ГП/БЗ

Розширене дослідження генів системи гемостазу: поліморфізми (12) генів F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (677 и 1298), MTR, MTRR

кров (ЕДТА)

якісний

6

1845

138ГП/БЗ

Гіпергомоцистеїнемия (генетичні фактори ризику порушення фолатного циклу): поліморфізми (4) MTHFR (677 и 1298), MTRR (66), MTR (2756)

кров (ЕДТА)

якісний

6

440

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

116

Загальний аналіз сечі (повна разова порція)

ранкова сеча

 

1

105

1304-1

Загальний аналіз сечі «трьохстаканна проба» (перша разова порція)

ранкова сеча (1 порція)

 

1

120

1304-2

Загальний аналіз сечі «трьохстаканна проба» (середня разова порція)

ранкова сеча (2 порція)

 

1

120

1304-3

Загальний аналіз сечі «трьохстаканна проба» (остання разова порція)

ранкова сеча (3 порція)

 

1

120

272

Дослідження сечі за Нечипоренко

ранкова сеча

(середня порція)

кількісний

1

100

1305

Кетонові тіла (ацетон)

сеча (разова порція )

напівкіл.

1

85

98

pH сечі

сеча (разова, добова порція)

кількісний

1

80

Біохімічні дослідження сечі

97110

Загальний білок (білок/креатинін)

разова сеча

кількісний

1

145

97

Загальний білок

добова сеча

кількісний

1

80

95110

Альбумін (альбумін/креатинін)

разова сеча

кількісний

1

240

95

Альбумін

добова сеча

кількісний

1

180

108

Альфа-амілаза

сеча за період

добова сеча

кількісний

1

80

109

Глюкоза

добова сеча

кількісний

1

90

110

Креатинін

добова сеча

кількісний

1

80

111

Сечовина

добова сеча

кількісний

1

80

112110

Сечова кислота (сечова кислота/креатинін)

разова сеча

кількісний

1

145

112

Сечова кислота

добова сеча

кількісний

1

80

401

Кальцій (проба Сулковича)

разова сеча

якісний

1

130

110113

Кальцій (кальцій/креатинін)

разова сеча

кількісний

1

145

113

Кальцій

добова сеча

кількісний

1

80

115110

Фосфор (фосфор/креатинін)

разова сеча

кількісний

1

145

115

Фосфор

добова сеча

кількісний

1

70

1318110

Магній (магній/креатинін)

разова сеча

кількісний

1

145

1318

Магній

добова сеча

кількісний

1

80

147

ДПІД - дезоксипіридинолін

сеча (ранкова разова порція)

кількісний

6

615

225

β-2 мікроглобулін

разова сеча

кількісний

6

215

178

Кортизол (вільний кортизол)

добова сеча

кількісний

1

280

ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

158

Клінічний аналіз калу: копроцитограма, яйця гельмінтів/найпростіші (прямий метод)

кал

якісний

1

150

Скринінг прихованих кровотеч слизової оболонки шлунково-кишкового тракту

240

Дослідження калу на приховану кров:

гемоглобін; трансферин

кал

якісний

1

325

Скринінг запалення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту

1338

Кальпротектин фекальний

кал

кількісний

4

685

Оцінка екзокринної функції підшлункової залози

162

Еластаза 1 (панкреатична еластаза)

кал

кількісний

6

910

Паразитологічні дослідження калу

159

Аналіз калу на яйця гельмінтів (глистів) / найпростіших (вдосконалений концентраційний метод)

кал

якісний

1

160

160

Аналіз на ентеробіоз (яйця гостриків)

зішкріб

якісний

1

120

 

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Показники ліпідного обміну

30

Тригліцериди

кров (сироватка)

кількісний

1

80

31

Холестерин загальний

кров (сироватка)

кількісний

1

80

32

Холестерин-ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїдів високої щільності, ЛПВЩ)

кров (сироватка)

кількісний

1

80

33*

Холестерин-ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїдів низької щільності, ЛПНЩ)

кров (сироватка)

кількісний

1

80

 

* тест 33 ЛПНЩ: дослідження виконується тільки в комплексі з тестами Тригліцериди (30), Холестерин загальний (31), Холестерол-ЛПВЩ (32)

219

Аполіпопротеїн А1

кров (сироватка)

кількісний

1

105

220

Аполіпопротеїн В

кров (сироватка)

кількісний

1

105

Білки та амінокислоти

28

Загальний білок

кров (сироватка)

кількісний

1

80

10

Альбумін

кров (сироватка)

кількісний

1

80

29

Білкові фракції (альбуміни, альфа-, бета-, гама-глобуліни)

кров (сироватка)

кількісний

8

230

Оцінка функції нирок

22

Креатинін

кров (сироватка)

кількісний

1

80

26

Сечовина

кров (сироватка)

кількісний

1

80

27

Сечова кислота

кров (сироватка)

кількісний

1

80

1525

Цистатін С

кров (сироватка)

кількісний

6

500

225

β-2 мікроглобулін

разова сеча

кількісний

6

215

40CKDEPI

Клубочкова фільтрація CKD-EPI (креатинін, клубочкова фільтрація) - 18-70 років

кров (сироватка)

кількісний

1

120

96

Проба Реберга (кліренс ендогенного креатиніну)

добова сеча +

кров (сироватка)

кількісний

1

115

Пігменти

13

Білірубін загальний

кров (сироватка)

кількісний

1

80

14

Білірубін прямий (білірубін пов’язаний)

кров (сироватка)

кількісний

1

80

 

*Білірубін непрямий - розраховується автоматично при виконанні тестів Білірубін загальний (13), Білірубін прямий (14)

Ферменти

8

АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза)

кров (сироватка)

кількісний

1

80

9

АсАТ (АСТ, Аспартатамінотрансфераза)

кров (сироватка)

кількісний

1

80

15

Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ)

кров (сироватка)

кількісний

1

80

36

Лужна фосфатаза (ЛФ)

кров (сироватка)

кількісний

1

80

11

Альфа-амілаза (Діастаза)

кров (сироватка)

кількісний

1

80

12

Альфа-амілаза панкреатична

кров (сироватка)

кількісний

1

100

23

Ліпаза

кров (сироватка)

кількісний

1

100

162

Еластаза 1 (панкреатична еластаза)

кал

кількісний

6

910

24

ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат)

кров (сироватка)

кількісний

1

80

19

Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа, КФК)

кров (сироватка)

кількісний

1

120

34

Холінестераза

кров (сироватка)

кількісний

4

100

Маркери метаболізму кісткової тканини

146

N-Остеокальцин (N-ОК)

плазма (гепарин)

кількісний

6

370

147

Дезоксипіридинолін (ДПІД)

сеча (ранкова)

кількісний

6

615

203

Beta-CrossLaps (С-кінцевий телопептид колагену I типу)

кров (сироватка)

кількісний

6

610

Неорганічні речовини

37

Кальцій загальний (Ca)

кров (сироватка)

кількісний

1

80

165

Кальцій іонізований (Ca++)

плазма (гепарин)

кількісний

1

130

39

Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-)

кров (сироватка)

кількісний

1

185

40

Магній (Мg)

кров (сироватка)

кількісний

1

80

41

Фосфор неорганічний (P)

кров (сироватка)

кількісний

1

70

868

Цинк (Zn)

кров (сироватка)

кількісний

6

250

48

Залізо (Fe)

кров (сироватка)

кількісний

1

80

888

Мідь (Сu)

кров (сироватка)

кількісний

6

235

Показники обміну заліза, міді

49

Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча властивість сироватки крові (ЛЗВС, НЗВС)

кров (сироватка)

кількісний

1

160

 

*Загальна залізозв’язуюча властивість сироватки (ЗЗВС) - розраховується автоматично при виконанні тестів Залізо (48), ЛЗВС (49)

50

Трансферин (Сідерофілін)

кров (сироватка)

кількісний

1

165

51

Феритин

кров (сироватка)

кількісний

1

200

12 TRSF

Насиченість трансферину (%): залізо, трансферин, ЛЗВС

кров (сироватка)

кількісний

1

360

222

Еритропоетин

кров (сироватка)

кількісний

6

340

840

Церулоплазмін

кров (сироватка)

кількісний

4

255

841

Гаптоглобін

кров (сироватка)

кількісний

4

200

Вітаміни

117

Вітамін В12 (цианокобаламін, кобаламін)

кров (сироватка)

кількісний

4

220

118

Фолієва кислота

кров (сироватка)

кількісний

4

200

928

Вітамін D (25-OH)

кров (сироватка)

кількісний

4

395

Маркери запалення

42

Антистрептолізин – О (АСЛО, АСЛ-О)

кров (сироватка)

кількісний

1

95

43

С-реактивний білок (СРБ)

кров (сироватка)

кількісний

1

90

44

Ревматоїдний фактор (РФ)

кров (сироватка)

кількісний

1

95

1700

Прокальцитонін

кров (сироватка)

кількісний

1

720

Маркери серцево-судинних захворювань

153

Гомоцистеїн

кров (плазма-гепарин)

кількісний

4

375

157

Тропонін-I

кров (плазма-гепарин)

кількісний

1

215

1631

Мозковий натрійуретичний пропептид (NTProBNP)

кров (плазма-гепарин)

кількісний

1

770

Лікарський моніторинг

90

Вальпроєва кислота

кров (сироватка)

кількісний

1

220

91

Карбамазепін

кров (сироватка)

кількісний

1

230

ОЦІНКА ЕНДОКРИННОЇ ФУНКЦІЇ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Показники вуглеводного обміну, ендокринна функція підшлункової залози

16

Глюкоза

кров (сироватка, плазма-фторид)

кількісний

1

105

18

Глікозильований гемоглобін (HbA1С)

цільна кров (ЕДТА)

кількісний

1

180

ГТТ

Глюкозо-толерантний тест (глюкоза натщесерце, через 2 години після навантаження)

кров (сироватка, плазма-фторид)

кількісний

1

215

ГТГС

Глюкозо-толерантний тест, С-пептид: натщесерце, через 2 год після навантаження.

кров (сироватка, плазма-фторид)

кількісний

4

490

ГТБ-С

Глюкозо-толерантний тест ДЛЯ ВАГІТНИХ: глюкоза натщесерце, через 1 і 2 години після навантаження.

кров (сироватка, плазма-фторид)

кількісний

1

325

148

С-пептид

кров (сироватка)

кількісний

4

185

172

Інсулін

кров (сироватка)

кількісний

1

185

11НОМА

Індекс інсулінорезистентності (НОМА): Глюкоза (16), Інсулін (172), індекс НОМА-IR

1

265

Гіпофізарно-надниркова система

65

Кортизол (Гідрокортизон)

кров (сироватка)

кількісний

1

250

178

Кортизол (вільний кортизол в сечі)

добова сеча

кількісний

1

280

1508

Кортизол (вільний кортизол в слині)

слина

кількісний

4

360

100

АКТГ (Адренокортикотропний гормон)

плазма крові (ЕДТА)

кількісний

4

265

Соматотропна функція гіпофізу

99

Соматотропний гормон (соматотропін, СТГ)

кров (сироватка)

кількісний

6

215

174

Соматомедин С (інсуліноподібний фактор росту I, IGF-1)

кров (сироватка)

кількісний

6

265

Функція щитоподібної залози

56

Тиреотропний гормон (ТТГ)

кров (сироватка)

кількісний

1

160

55

Тироксин вільний (Т4 вільний)

кров (сироватка)

кількісний

1

160

54

Тироксин загальний (T4 загальний)

кров (сироватка)

кількісний

1

160

53

Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)

кров (сироватка)

кількісний

1

160

52

Трийодтиронін загальний (Т3 загальний)

кров (сироватка)

кількісний

1

160

58

Антитіла до тиреопероксидази (АТ-ТПО)

кров (сироватка)

кількісний

1

195

57

Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ)

кров (сироватка)

кількісний

1

195

199

Антитіла до рецепторів ТТГ

кров (сироватка)

кількісний

6

380

197

Тиреоглобулін (ТГ)

кров (сироватка)

кількісний

4

195

171

Кальцитонін

кров (сироватка)

кількісний

1

330

Функція паращитоподібних залоз

102

Паратиреоїдний гормон (паратгормон, ПТГ)

кров (сироватка)

кількісний

1

195

Моніторинг вагітності і стану плоду

PRS1

PRISCA 1: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 1 триместр (11-13 тижнів): PAPP-A; вільний β-ХГЛ + дані УЗД

кров (сироватка)

кількісний

2

400

PRS2

PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (16-18 тижнів): АФП; вільний естріол; загальний ХГЛ + дані УЗД

кров (сироватка)

кількісний

2

520

66

Хоріонічний гонадотропін людини
(загальний ХГЛ) – 1-39 тижні вагітності

кров (сироватка)

кількісний

1

195

189

Вільна β-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (вільний β-ХГЛ) – 8-18 тижні вагітності

кров (сироватка)

кількісний

1

200

161

PAPP-A (асоційований з вагітністю протеїн-А плазми) – 8-13 тижні вагітності.

кров (сироватка)

кількісний

1

240

134

Вільний естріол (Е3) – 14 - 40 тижні вагітності

кров (сироватка)

кількісний

1

180

92

Альфа-фетопротеїн (АФП) – 12-32 тижні вагітності

кров (сироватка)

кількісний

1

200

207

Плацентарний лактоген – 10-42 тижні вагітності

кров (сироватка)

кількісний

6

625

PRN1

Пренатальний скринінг 1 триместр (9-13 тижнів): вільний β-ХГЛ (189); PAPP-A (161) – без розрахунку ризиків

1

400

PRN2

Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів): ХГЛ загальний (66); АФП (92); Естріол вільний (134) – без розрахунку ризиків

1

515

PRN3

Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів, МоМ для АФП і Е3): вільний β-ХГЛ (189); АФП (92); Естріол вільний (134) – без розрахунку ризиків

1

525

Гіпофізарні гормони, естрогени, прогестини

59

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

кров (сироватка)

кількісний

1

185

60

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

кров (сироватка)

кількісний

1

190

61

Пролактин

кров (сироватка)

кількісний

1

185

1309

Пролактин

Макропролактин

кров (сироватка)

кількісний

якісний

2

345

62

Естрадіол (E2)

кров (сироватка)

кількісний

1

175

63

Прогестерон

кров (сироватка)

кількісний

1

185

Андрогени

64

Тестостерон загальний

кров (сироватка)

кількісний

1

185

169

Тестостерон вільний

кров (сироватка)

кількісний

6

230

168

Дигідротестостерон

кров (сироватка)

кількісний

6

310

149

Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (ГЗСГ)

кров (сироватка)

кількісний

1

185

1344

Індекс вільного тестостерону (ІВТ): тестостерон загальний, ГЗСГ, ІВТ

кров (сироватка)

кількісний

1

380

101

Дегідроепіандростерон-сульфат (ДЕА-S04, ДЕА-С)

кров (сироватка)

кількісний

1

200

154

17-ОН прогестерон (17-ОП)

кров (сироватка)

кількісний

6

195

195

Андростендіон

кров (сироватка)

кількісний

6

330

Оцінка репродуктивної функції

1144

Анти-Мюллерів гормон (АМГ)

кров (сироватка)

кількісний

4

515

223

Антиспермальні антитіла (в крові)

кров (сироватка)

кількісний

6

215

224

Антиспермальні антитіла (в спермі)

еякулят

кількісний

6

245

7252

Порушення сперматогенезу (мікроделеції локусу AZF хромосоми Y)

кров (ЕДТА)

якісний

6

920

 

 

ОНКОМАРКЕРИ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

103

ПСА загальний (Простатичний специфічний антиген загальний)

кров (сироватка)

кількісний

1

190

104

ПСА вільний (Простатичний специфічний антиген вільний)

кров (сироватка)

кількісний

1

190

143

Са-125 (Вуглеводний антиген 125)

кров (сироватка)

кількісний

2

200

1281

Маркер раку яєчників (НЕ 4)

кров (сироватка)

кількісний

2

420

10 ROMA

Індекс ROMA (НЕ 4 + CA125)

кров (сироватка)

кількісний

2

580

1296

SCCА (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми)

кров (сироватка)

кількісний

6

395

141

РЕА (Раково-ембріональний антиген)

кров (сироватка)

кількісний

4

220

142

Са 15-3 (Вуглеводний антиген 15-3)

кров (сироватка)

кількісний

4

225

166

Са 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4)

кров (сироватка)

кількісний

4

420

144

Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9)

кров (сироватка)

кількісний

4

210

1280

CA-242 (Вуглеводний антиген СА-242)

кров (сироватка)

кількісний

8

515

209

Нейрон-специфічна енолаза (NSE)

кров (сироватка)

кількісний

6

445

167

Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератину 19)

кров (сироватка)

кількісний

6

560

197

Тиреоглобулін (ТГ)

кров (сироватка)

кількісний

4

195

171

Кальцитонін

кров (сироватка)

кількісний

1

330

66

Хоріонічний гонадотропін людини загальний (ХГЛ)

кров (сироватка)

кількісний

1

195

92

Альфа-фетопротеїн (АФП)

кров (сироватка)

кількісний

1

200

208

β-2 мікроглобулін (у сироватці )

кров (сироватка)

кількісний

6

215

124ГП/БЗ

Спадкові випадки раку молочної залози, яєчників, передміхурової залози. Гени: BRCA1 (2080delA; 3875delGTCT; 4153delA; 185delAG; 3819delGTAAA; 5382insC; 300 T>G) BRCA2 (6174delT)=

кров (ЕДТА)

якісний

6

1270

 

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

45

Імуноглобуліни класу A (IgA)

кров (сироватка)

кількісний

1

140

46

Імуноглобуліни класу М (IgM)

кров (сироватка)

кількісний

1

140

47

Імуноглобуліни класу G (IgG)

кров (сироватка)

кількісний

1

140

1235

Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)

кров (сироватка)

кількісний

4

225

193

Компоненти системи комплементу С3, С4

кров (сироватка)

кількісний

4

415

1315С3

С3 Компонент системи комплементу

кров (сироватка)

кількісний

4

215

1316С4

С4 Компонент системи комплементу

кров (сироватка)

кількісний

4

215

 

АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

67

IgE загальний (імуноглобулін Е загальний)

кров (сироватка)

кількісний

1

200

948

Еозинофільний катіонний білок

кров (сироватка)

кількісний

4

580

Визначення специфічних IgE

Визначення специфічних IgE до суміші екстрактів алергенів та окремих нативних алергенів

Технологія Siemens (Immulite 2000XPi)

Інгаляційні алергени

119ПР

Скринінг респіраторних алергій (IgE до 54 алергенів, об’єднаних в панелі (суміші)):

 • суміш алергенів плісняви MP1

 • суміш алергенів кліщів домашнього пилу DP1

 • суміш алергенів домашніх гризунів EP70

 • суміш алергенів (пір’я) свійських птахів EP71

 • суміш алергенів (пір’я) декоративних птахів EP72

 • суміш алергенів (епітелій/шерсть/сеча) тварин EP2

 • суміш алергенів (пилок) дерев TP9

 • суміш алергенів (пилок) трав GP1

 • суміш алергенів (пилок) трав GP3

 • суміш алергенів (пилок) трав WP1

 • амброзія (пилок різних видів амброзії, W209)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

1725

Алергени домашнього пилу, плісняви, мікроскопічних кліщів

602

Суміш алергенів плісняви (IgE, загальна відповідь по суміші MP1): Penicillum notatum (М1), Cladospor ium herbarum (М2), Aspergillus fumigatus (М3), Candida albicans (М5), Alternaria tenuis (М6)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

690

Суміш алергенів кліщів домашнього пилу (IgE, загальна відповідь по суміші DP1): Dermatophagoides pteronyssinus (D1), Dermatophagoides farinae (D2), Dermatophagoides microceras (D3), Lepidoglyphus destructor (D71), Tyrophagus putrescentiae (D72), Glycyphagus domesticus (D73), Euroglyphus maynei (D74), Blomia tropicalis (D201)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

Алергени тваринного походження (епітелій, шерсть, сеча, пір’я)

1070

Суміш алергенів (епітелій/сеча) домашніх гризунів (IgE, загальна відповідь по суміші EP70): морська свинка (Е6), кролик (Е82), хом'ячок (Е84), щур (Е87), миша (Е88)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

691

Суміш алергенів (пір’я) свійських птахів (IgE, загальна відповідь по суміші EP71): гусячі пір’я (E70), курячі пір’я (E85), качині пір'я (E86), індичі пір'я (E89)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

692

Суміш алергенів (пір’я) декоративних птахів (IgE, загальна відповідь по суміші EP72): хвилястий папуга (E78), папуга (E91), канарка (E201)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

330

689

Суміш алергенів (епітелій/шерсть/сеча) тварин (IgE, загальна відповідь по суміші EP2): кіт (Е1), собака (Е5), морська свинка (Е6), щур (Е87), миша (Е88)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

605

Кішка (E1) IgE

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

145

606

Собака (E2) IgE

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

145

Алергени рослинного походження (пилок)

603

Суміш алергенів (пилок) дерев (IgE, загальна відповідь по суміші TP9): вільха (Т2), ліщина (Т4), верба (Т12), береза (Т3), дуб (Т7)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

600

Суміш алергенів (пилок) трав (IgE, загальна відповідь по суміші GP1): грястиця збірна (G3), вівсяниця лучна (G4), райграс багаторічний (G5), тимофіївка лучна (G6), тонконіг (G8)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

601

Суміш алергенів (пилок) трав (IgE, загальна відповідь по суміші GP3): колосок запашний (G1), райграс багаторічний (G5), тимофіївка лучна (G6)

жито (G12), бухарник шерстистий (G13)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

604

Суміш алергенів (пилок) трав (IgE, загальна відповідь по суміші WP1): амброзія звичайна (W1), полин звичайний (W6), лобода біла (W10), подорожник ланцетолистий (W9), будяк російський (W11)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

697

Амброзія (суміш пилку різних видів амброзії, W209) IgE

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

Харчові алергени

120ПР

Скринінг харчових алергій (IgE до 32 алергенів, об’єднаних в панелі (суміші)):

 • суміш «морепродуктів» FP2

 • суміш «горіхів» FP1

 • суміш «м’яса» FP73

 • суміш «зернові культури» FP3

 • суміш «фруктів» FP15

 • суміш «овочей» FP51

 • яйце куряче (білок, F1)

 • яйце куряче (жовток, F75)

 • соєві боби (F14)

 • молоко коров’яче (F2)

 • шоколад (F105)

 • глютен (гліадин, F79)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

1605

693

Суміш харчових продуктів «морепродукти» (IgE, загальна відповідь по суміші FP2): тріска (F3), креветки (F24), мідії (F37), тунець (F40), лосось (F41)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

694

Суміш харчових продуктів «горіхи» (IgE, загальна відповідь по суміші FP1): арахіс (F13), фундук (F17), бразильський горіх (F18), мигдаль (F20), кокос (F36)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

639

Суміш харчових продуктів «м’ясо» (IgE, загальна відповідь по суміші FP73): свинина (F26), яловичина (F27), куряче м’ясо (F83), м’ясо вівці (F88)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

695

Суміш харчових продуктів «зернові культури» (IgE, загальна відповідь по суміші FP3): пшениця (F4), овес (F7), кукурудза (F8), кунжут (F10), гречка (F11)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

637

Суміш харчових продуктів «фрукти» (IgE, загальна відповідь по суміші FP15): апельсин (F33), яблуко (F49), банан (F92), персик (F95)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

696

Суміш харчових продуктів «овочі» (IgE, загальна відповідь по суміші FP51): помідор (F25), морква (F31), картопля (F35), часник (F47), гірчиця (F89)

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

170

607

Яйце куряче (білок, F1) IgE

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

145

618

Яйце куряче (жовток, F75) IgE

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

145

612

Соєві боби (F14) IgE

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

145

608

Молоко коров’яче (F2) IgE

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

145

633

Шоколад (F105) IgE

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

145

698

Глютен (гліадин, F79) IgE

кров (сироватка)

кількісний

клас

3

145

МАРКЕРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Системні захворювання сполучної тканини

(системний червоний вовчак, дерматоміозит, склеродермія, синдром Шегрена та інші аутоімунні хвороби)

125

АНА-скринінг (антинуклеарні антитіла): антитіла до групи ядерних антигенів, без диференціювання (dsDNA, Jo-1, SM, Sm/RNP, SSA, SSB, Scl-70)

кров (сироватка)

якісний (КП)

6

350

126

Антитіла (сумарні) до 2-х спіральної ДНК (dsDNA)

кров (сироватка)

напівкіл.

8

550

193

Компоненти системи комплементу С3, С4

кров (сироватка)

кількісний

4

415

1395

ІМУНОБЛОТ (профіль «АНA»)

Антинуклеарні (антиядерні) антитіла (АНА) до антигенів (з диференціацією): dsDNA, nucleosomes, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2α, Mi-2β, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70

кров (сироватка)

напівкіл.

4

1275

534

ГІСТОЛОГІЯ

Біопсія шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри з використанням прямої імунофлюоресценції

шкіра

опис.

10

5625

Системні васкуліти

(гранулематозний поліангіїт (Вегенера), синдром Чарга-Страусса, вузликовий поліартеріїт та інші)

1394

ІМУНОБЛОТ (профіль «АНЦА»)

Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (АНЦА): анти-PR3 (протеіназа 3), анти-МПО (мієлопероксидаза), анти-GBM (клубочкова базальна мембрана)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

465

Ревматоїдний артрит, спондилоартропатії

44

Ревматоїдний фактор (РФ)

кров (сироватка)

кількісний

1

95

1204

Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (АЦЦП, анти-ССР)

кров (сироватка)

кількісний

6

550

1332

Антитіла (IgG) до модифікованого цитрулінованого виментину, (АМЦВ, анти-MCV)

кров (сироватка)

кількісний

6

705

1334

HLA-B27: виявлення алелю 27 локусу В головного комплексу гістосумісності (HLA)

цільна кров (ЕДТА)

якісний

8

1320

Аутоімунні хвороби печінки

(аутоімунний гепатит, первинний біліарний цироз, первинний склерозуючий холангіт)

804

Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)

кров (сироватка)

кількісний

6

580

1391

ІМУНОБЛОТ (профіль «печінковий»)

Антитіла до антигенів (з диференціацією): AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH M2-3E, Sp100, PML, gp210

кров (сироватка)

напівкіл.

4

915

Глютен-чутливі захворювання

(целіакія, герпетиформний дерматит Дюрінга, рецидивуючий виразковий стоматит)

270

Антитіла класу IgА/G (сумарні) до гліадину

кров (сироватка)

кількісний

6

505

1373

Антитіла IgА/G (сумарні) до тканинної трансглютамінази

кров (сироватка)

кількісний

6

590

1812

ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакія IgA»)

Антитіла класу IgА до гліадину (GAF-3X), тканинної трансглютамінази (tTG)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

645

1811

ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакія IgG»)

Антитіла класу IgG до гліадину (GAF-3X), тканинної трансглютамінази (tTG)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

645

511-К

ГІСТОЛОГІЯ (біопсія 12-палої кишки при підозрі на целіакію)

біопсія 12-палої кишки

опис.

10

1125

Антифосфоліпідний синдром

1

АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час), чутливий до вовчакових антикоагулянтів

кров (плазма-цитрат)

кількісний

1

80

190

Вовчаковий антикоагулянт (скринінговий та підтверджуючий тест на основі яду гадюки Рассела)

кров (плазма-цитрат)

напівкіл.

1

275

137/ 138

Антитіла до фосфоліпідів IgM, IgG: кардіоліпін, β2-глікопротеїн I, фосфатидилсерин, фосфатидилінозитол, фосфатидилова кислота (без диференціювання)

кров (сироватка)

кількісний

6

545

967

Антитіла до кардіоліпіну (сумарні IgM/G/А)

кров (сироватка)

якісний (КП)

6

490

 

ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Генетичні ризики тромбофілій

123ГП/

БЗ

Тромбози - мінімум: скорочена панель: поліморфізми (2) генів F2, F5

кров (ЕДТА)

якісний

6

225

19ГП/

БЗ

Розширене дослідження генів системи гемостазу (генетична схильність до розвитку рецидивуючих судинних тромбозів): поліморфізми (12) генів F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (677 и 1298), MTR, MTRR

кров (ЕДТА)

якісний

6

1845

138ГП/

БЗ

Гіпергомоцистеїнемия (генетичні фактори ризику порушення ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ): поліморфізми (4) MTHFR (677 и 1298), MTRR (66), MTR (2756)

кров (ЕДТА)

якісний

6

440

Генетичні ризики онкопатології

124ГП/

БЗ

Спадкові випадки раку молочної залози, яєчників, передміхурової залози. Гени: BRCA1 (2080delA; 3875delGTCT; 4153delA; 185delAG; 3819delGTAAA; 5382insC; 300 T>G) BRCA2 (6174delT)

кров (ЕДТА)

якісний

6

1270

Генетичні ризики чоловічого безпліддя

7252

Порушення сперматогенезу: мікроделеції локусу AZF хромосоми Y

цільна кров (ЕДТА)

якісний

6

920

Генетичні ризики аутоімунних хвороб

1334

HLA-B27: виявлення алелю 27 локусу В головного комплексу гістосумісності (HLA)

цільна кров (ЕДТА)

якісний

8

1320

Генетичні ризики порушення метаболізму лактози

7691LC

Лактазна недостатність: аналіз гену MCM6

кров (ЕДТА)

якісний

6

335

Генетичні ризики низької ефективності лікування гепатиту С

2447

Аналіз поліморфізмів, асоційованих з функцією інтерлейкіна 28В (IL28В)

цільна кров (ЕДТА)

якісний

6

665

ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

ВІЛ

68

ВІЛ 1/2 типів: сумарні антитіла, антиген р24 (технологія Abbott, ARCHITECT)

кров (сироватка)

якісний

1*

320**

3102

ВІЛ 1 типу, РНК (якісне)

(технологія ПЛР Real-time, чутливість 80 МОд/мл)

кров (сироватка)

якісний

6

320**

 

* при необхідності виконання додаткових досліджень строк виконання дослідження може бути збільшений до 14 днів

**ціна вказана за підготовку біологічного матеріалу до дослідження

СИФІЛІС

69

Сифіліс-RW (серологічні реакціі): антикардіоліпіновий тест (RPR), антитіла до кардіоліпіну (VDRL), антитіла до трепонемного антигену (TPHA)

кров (сироватка)

якісний

4

215

70

Anti-Treponema pallidum IgG/IgM (сумарні антитіла до збудника сифілісу)

кров (сироватка)

якісний

1

215

1205

Сифіліс імуноблот IgG (anti-Treponema pallidum IgG immunoblot)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

445

1206

Сифіліс імуноблот IgM (anti-Treponema pallidum IgM immunoblot)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

445

346

Збудник сифілісу (Treponema pallidum), ДНК (якісне)

зішкріб, сперма, секрет простати, випоти

якісний

5

290

ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

Гепатит А

72

Anti-HAV-IgM (IgM до вірусу гепатиту А)

кров (сироватка)

якісний

6

220

Гепатит В

73

HBsAg («австралійський» антиген, поверхневий антиген вірусу гепатиту В)

кров (сироватка)

якісний

1

220

74

HBеAg (HBе-антиген вірусу гепатиту В)

кров (сироватка)

якісний

8

295

75

Anti-HBс-total (IgM/IgG до HB-core антигену вірусу гепатиту B)

кров (сироватка)

якісний

6

220

76

Anti-HBс IgМ (IgМ до HB-core-антигену вірусу гепатиту B)

кров (сироватка)

якісний

4

400

77

Anti-HBе (Антитіла до HBе-антигену вірусу гепатиту B)

кров (сироватка)

якісний

8

320

78

Anti-HBs (Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту B)

кров (сироватка)

кількісний

6

295

319

Вірус гепатиту В, ДНК (якісне)

(технологія ПЛР Real-time, чутливість

20 МОд/мл)

кров (сироватка)

якісний

3

400

320

Вірус гепатиту В, ДНК (кількісне)

(технологія ПЛР Real-time, чутливість

20 МОд/мл; лінійність 100 - 1*10^8 МОд/мл)

кров (сироватка)

кількісний

6

840

Гепатит С

79

Anti-HCV-total (Антитіла до вірусу гепатиту C)

кров (сироватка)

якісний

1

295

321

Вірус гепатиту С, РНК (якісне)

(технологія ПЛР Real-time, чутливість 60 МОд/мл)

кров (сироватка)

якісний

3

460

3500

Вірус гепатиту С, РНК (якісне, високочутливе)

(технологія ПЛР Real-time, чутливість 15 МОд/мл)

кров (сироватка)

якісний

6

520

350

Вірус гепатиту С, РНК (кількісне)

(технологія ПЛР Real-time, чутливість 60 МОд/мл; лінійність 100 - 1*10^8 МОд/мл)

кров

(сироватка)

кількісний

6

865

324

Вірус гепатиту С, РНК (генотипування). Генотипи 1, 2, 3 (технологія ПЛР Real-time).

плазма крові (ЕДТА)

генотип

6

650

2447

Аналіз поліморфізмів, асоційованих з функцією інтерлейкіна 28В (IL28В) – прогноз ефективності лікування ВГС

цільна кров (ЕДТА)

якісний

6

665

Гепатити D, G

325

Вірус гепатиту D, РНК (якісне) (технологія ПЛР Real-time, чутливість 100 копій/мл)

плазма крові (ЕДТА)

якісний

8

610

326

Вірус гепатиту G, РНК (якісне) (технологія ПЛР Real-time, чутливість 250 копій/мл)

плазма крові (ЕДТА)

якісний

8

745

TORCH-ІНФЕКЦІЇ

Токсоплазмоз

80

Anti-Toxo-IgG (Антитіла класу IgG до Тoxoplasma gondii)

кров (сироватка)

кількісний

1

190

81

Anti-Toxo-IgM (Антитіла класу IgM до Тoxoplasma gondii)

кров (сироватка)

якісний

1

190

1AVTOXO

Авідність Anti-Toxo-IgG (Авідність IgG до Тoxoplasma gondii)

кров (сироватка)

якісний

6

315

335

Токсоплазма (Toxoplasma gondii), ДНК

плазма крові (ЕДТА), випоти, ліквор

якісний

3

240

Краснуха

84

Anti-Rubella-IgG (Антитіла IgG до вірусу краснухи)

кров (сироватка)

кількісний

1

190

85

Anti-Rubella-IgM (Антитіла IgM до вірусу краснухи)

кров (сироватка)

якісний

1

190

Цитомегаловірусна інфекція

82

Anti-CMV-IgG (Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу)

кров (сироватка)

кількісний

1

185

83

Anti-CMV-IgM (Антитіла класу IgM до цитомегаловірусу)

кров (сироватка)

якісний

1

185

2AVCMV

Авідність Anti-CMV-IgG (Авідність IgG до цитомегаловірусу)

кров (сироватка)

якісний

4

530

310

Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), ДНК (якісне)

плазма крові (ЕДТА),

зішкріб, ліквор, слина, сеча, сперма, секрет простати, випоти

якісний

3

205

Епштейна-Барр вірусна (ВЕБ) інфекція

186

Anti-EBV IgM до VCA (Антитіла класу IgM до капсидного антигену ВЕБ)

кров (сироватка)

якісний

4

190

187

Anti-EBV IgG до NA (Антитіла класу IgG до нуклеарного антигену ВЕБ)

кров (сироватка)

якісн. (КП)

4

190

255

Anti-EBV IgG до EA (Антитіла класуIgG до раннього антигену ВЕБ)

кров (сироватка)

якісн. (КП)

4

190

1389

ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgM

IgM к Epstein-Barr virus (антитіла класу IgM до антигенів ВЕБ: VCA (капсидний антиген), EA (ранній антиген), EBNA (ядерний антиген), антиген p22)

кров (сироватка)

якісний

4

520

1390

ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgG

IgG к Epstein-Barr virus(антитіла класу IgG до антигенів ВЕБ: VCA (капсидний антиген), EA (ранній антиген), EBNA (ядерний антиген))

кров (сироватка)

якісний

4

520

1814

ІМУНОБЛОТ IgM, IgG до Epstein-Barr virus

кров (сироватка)

якісний

4

970

351

Вірус Епштейна-Барр (Epstein - Barr virus), ДНК (якісне)

плазма крові (ЕДТА),

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати, ліквор, слина, випоти

якісний

3

225

Герпесвірусна інфекція

122

Anti-HSV-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу простого герпесу I+II типів)

кров (сироватка)

кількісний

1

215

123

Anti-HSV-IgМ (Антитіла класу IgМ до вірусу простого герпесу I+II типів)

кров (сироватка)

якісний

4

185

3090

Вірус простого герпесу 1, 2 типу (HSV 1,2), ДНК (роздільне)

плазма крові, (ЕДТА), зішкріб, ліквор, слина, сеча, сперма, секрет простати, випоти

якісний

3

215

276

Anti-HHV-6 IgG (Антитіла класу IgG до герпесвірусу людини тип 6)

кров (сироватка)

напівкіл.

10

405

352

Герпесвірус 6 типу (HHV-VI), ДНК

плазма крові (ЕДТА),

зішкріб, слина, ліквор

якісний

3

235

Вітряна віспа, оперізуючий герпес

256

Anti-Varicella-Zoster-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу вітряної віспи і оперізуючого герпесу)

кров (сироватка)

якісн. (КП)

6

420

257

Anti-Varicella-Zoster-IgМ (Антитіла класу IgМ до вірусу вітряної віспи і оперізуючого герпесу)

кров (сироватка)

якісний

6

420

3327

Varicella-zoster virus (вітряна віспа, оперізуючий герпес), ДНК

плазма крові (ЕДТА)

якісний

3

315

3215

Varicella-zoster virus (вітряна віспа, оперізуючий герпес), ДНК

зішкріб, слина, ліквор

якісний

3

315

ЗБУДНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

Хелікобактерна інфекція

133

Anti-H.pylori IgG (Антитіла класу IgG до Helicobacter pylori)

кров (сироватка)

кількісний

1

200

177

Anti-H.pylori IgА (Антитіла класу IgА до Helicobacter pylori)

кров (сироватка)

якісний

(КП)

4

205

1386

ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgG

IgG до Helicobacter pylori

(антитіла до антигенів хелікобактерів (фактори патогеності): CagA, VacA, p 75, FSH, UreB, гомолог HSP, флагелін, р50, р41, р33, ОМР, UreA, р26, ОМР, р17)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

490

1813

ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgА

IgА до Helicobacter pylori

(антитіла до антигенів хелікобактерів (фактори патогеності): CagA, VacA, p75,

p67, p66, p57, p54, p50, p41, p33, p30, p29, p26, p19, p17)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

490

484

Хелікобактер пілорі (антиген Helicobacter pylori)

кал

якісний

1

240

Паразитарні інвазії (глисти, найпростіші)

229

Anti-Echinococcus IgG (Антитіла класу IgG до антигену ехінококу)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

240

1810

ІМУНОБЛОТ ЕХІНОКОК

IgG до Echinococcus granulosus / Echinococcus multilocularis (підтверджуючий тест, диференціація однокамерного, багатокамерного ехінококозу)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

750

230

Anti-Opisthorchis IgG (Антитіла класу IgG до антигену опісторху)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

230

237

Anti-Ascaris IgG (Антитіла класу IgG до антигену аскарид)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

325

232

Anti-Toxocara IgG (Антитіла класу IgG до антигену токсокар)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

245

233

Anti-Trichinella IgG (Антитіла класу IgG до антигену трихінел)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

240

234

Anti-Lamblia IgA, IgM, IgG (Антитіла до антигену лямблій (Giardia liamblia) сумарні)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

240

483

Лямблії (антиген Giardia liamblia)

кал

якісний

1

245

Вірусні, бактеріальні діареї

400

Ротавірус, Аденовірус (антиген)

кал

якісний

1

375

457

Посів на патогенну кишкову групу (сальмонели, шигели, патогенні ешерихії)

кал

якісний

3-6

375

273

Антитіла до збудника черевного тифу (Антитіла до Vi-антигену Salmonella typhi)

кров (сироватка)

напівкіл.

6

290

ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ

Коронавірусна інфекція (COVID-19)

3035ПР*

Діагностика COVID-19:

РНК SARS-CoV-2 (3320)

антитіла IgG до SARS-CoV-2 (1637)

антитіла IgМ до SARS-CoV-2 (1641)

відокремлюване дихальних шляхів; кров (сироватка)

якісний

2

1450

3320*

Коронавірус SARS-CoV-2, РНК

відокремлюване дихальних шляхів

якісний

2

900

4320

Коронавірус SARS-CoV-2, антиген

відокремлюване дихальних шляхів

якісний

1

650

1637

Anti-SARS-CoV-2 IgG (Антитіла класу IgG до нуклеокапсидного білку коронавірусу SARS-CoV-2)

кров (сироватка)

якісний

1

400

1638

Anti-SARS-CoV-2 IgM (Антитіла класу IgM до коронавірусу SARS-CoV-2)

кров (сироватка)

якісний

1

400

1654

Anti-SARS-CoV-2 IgG (Антитіла класу IgG до спайкового (S) білку коронавірусу SARS-CoV-2)

кров (сироватка)

кількісний

1

450

 

Грип

489

Вірус грипу А/В (Influenza A/B), антигенний тест

назальний мазок

якісний

1

465

Туберкульоз

1266

Anti-M.tuberculosis IgG, IgM, IgA (Антитіла сумарні до Mycobacterium tuberculosis)

кров (сироватка)

якісний

6

250

341

Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis/bovis), ДНК

мокротиння, ліквор, випоти, менструальна кров, сеча, сперма, секрет простати

якісний

4

590

Респіраторний хламідіоз, мікоплазмоз

185

Anti-Chlamydophila pneumoniae IgG (Антитіла класу IgG до Chlamydophila pneumoniae)

кров (сироватка)

якісний

6

255

349

Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), визначення ДНК

мокротиння, зішкріб (зів)

якісний

4

520

182

Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (Антитіла класу IgG до Mycoplasma pneumoniae)

кров (сироватка)

якісний

6

220

181

Anti-Mycoplasma pneumoniae IgМ (Антитіла класу IgМ до Mycoplasma pneumoniae)

кров (сироватка)

якісний

6

250

347

Mycoplasma pneumoniae, ДНК

мокротиння, зішкріб (ротоглотка)

якісний

4

520

Стрептококова інфекція

487

Стрептокок групи А (антиген S.pyogenes)

мазок (ротоглотка)

якісний

1

295

Кашлюк

1384

ІМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgA

IgA до Воrdetella pertussis (антитіла до антигенів бордетел FHA, РТ, АСТ)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

465

1385

ІМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgG

IgG до Воrdetella pertussis (антитіла до антигенів бордетел FHA, РТ, АСТ)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

465

1815

ІМУНОБЛОТ IgA, IgG до Воrdetella

кров (сироватка)

напівкіл.

4

850

3113

Збудник кашлюку, визначення ДНК (Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica)

зішкріб (ротоглотка)

якісний

4

480

Кір

251

Anti-Measles IgM (Антитіла класу IgM до вірусу кору)

кров (сироватка)

якісний

6

240

2500

Anti-Measles IgG (Антитіла класу IgG до вірусу кору)

кров (сироватка)

кіл.

6

200

Дифтерія

445

Мікроскопічне (бактеріоскопічне) дослідження мазку на дифтерію

мазок (ротоглотка, ніс)

якісний

2

135

469

Посів на дифтерійну паличку (Corynebacterium diphtheriae, дифтерія)

мазок (ротоглотка, ніс)

якісний

4-6

335

855

Diphtheria Toxoid IgG (Антитіла класу IgG до дифтерійного анатоксину)

кров (сироватка)

кількісний

6

355

ІНШІ ІНФЕКЦІЇ

Правець

876

Tetanus Toxoid IgG (Антитіла класу IgG до правцевого анатоксину)

кров (сироватка)

кількісний

6

405

Бореліоз (хвороба Лайма)

243

Anti-Borrelia burgdorferi IgG (Антитіла класу IgG до Borrelia burgdorferi)

кров (сироватка)

якісний

(КП)

6

240

244

Anti-Borrelia burgdorferi IgM (Антитіла класу IgМ до Borrelia burgdorferi)

кров (сироватка)

якісний

6

240

1382

ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgM

IgM до Borrelia  burdorferi sensu lato

(антитіла до антигенів борелій ОspC (p25), VlsE, p83, p39 (BmpA), p31 (ОspA), p30, p21, p19, p17)

кров (сироватка)

напівкіл.

4

585

1383

ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgG

IgG до Borrelia  burdorferi sensu lato

(антитіла до антигенів борелій VlsE, p25 (ОspC), p83, p39 (BmpA), p31 (ОspA), p30, p21, p19, p17)

кров

(сироватка)

напівкіл.

4

585

1816

ІМУНОБЛОТ IgM, IgG до Borrelia

кров

(сироватка)

напівкіл.

4

970

1227

Дослідження кліщів.

Збудники кліщових інфекцій:  Borrelia burgdorferi s. l., ДНК (бореліоз/хвороба  Лайма); Anaplasma phagocytophillum, ДНК (гранулоцитарний анаплазмоз); Ehrlichia chaffeensis/muris, ДНК (моноцитарний ерліхіоз); вірус кліщового енцефаліту (кліщовий енцефаліт)

кліщ

якісний

6

940

УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ

Хламідіоз

105

Anti-C.trachomatis-IgA (Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

215

106

Anti-C.trachomatis-IgG (Антитіла класу IgG к Chlamydia trachomatis)

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

200

105/6

Антитіла класу IgG, IgA до Chlamydia trachomatis

кров (сироватка)

якісний (КП)

4

375

301

Хламідії (Chlamydia trachomatis), ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати, випоти, ліквор

якісний

3

215

Гонорея

306

Гонокок (Neisseria gonorrhoeae), ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати

якісний

3

215

449*

Посів на гонокок (Neisseria gonorrhoeae)

*прийом біологічного матеріалу обмежений у деяких містах

виділення зі статевих органів, ока, пункційна рідина

якісний

2-6

340

Трихомоніаз

261

Anti-T.vaginalis-IgG (Антитіла класу IgG до Trichomonas vaginalis)

кров (сироватка)

якіс.(КП)

4

200

307

Трихомонада (Trichomonas vaginalis), ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати

якісний

3

215

Мікоплазмоз, уреаплазмоз

180

Anti-M.hominis-IgG (Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis)

кров (сироватка)

якіс.(КП)

4

200

302

Mycoplasma hominis, ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати

напівкіл.

3

215

308

Mycoplasma genitalium, ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати

якісний

3

215

264

Anti-U.urealyticum-IgG (Антитіла класу IgG до Ureaplasma urealyticum)

кров (сироватка)

якіс.

(КП)

4

200

4070

Уреаплазми (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum), ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати

напівкіл.

3

215

440/444

Посів на Mycoplasma hominis / Ureaplasma spp.

сеча (чол.), виділення зі статевих органів

напівкіл.

2-4

400

Гарднерельоз, кандидоз

305

Гарднерела (Gardnerella vaginalis), ДНК

зішкріб, сеча, сперма, секрет простати

напівкіл.

3

215

3023

КАНДИДОЗ СКРИНІНГ: Candida albicans;

Fungi (клінічно-значимі мікроскопічні гриби), ДНК

зішкріб урогенітальний, сеча, сперма, секрет простати

напівкіл.

3

215

зішкріб шкірний, ректальний, рото-глотковий, випоти, слина

якісний

442

Посів на дріжджові гриби роду Candida

статеві органи, дихальні шляхи, сеча, кал, мокротиння

напівкіл.

3-6

225

Стрептококова інфекція

488

Стрептокок групи В (антиген Streptococcus agalactiae)

(мазок)

статеві органи

якісний

1

295

Інфекції, асоційовані з вірусом папіломи людини (ВПЛ)

312

ВПЛ 16,18 – генотипування, якісне визначення ДНК

зішкріб

якісний генотип

3

240

313

ВПЛ-типування 12 (12 типів вірусу): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 – генотипування, якісне визначення ДНК

зішкріб

якісний генотип

3

435

391

ВПЛ-типування 21 (21 тип вірусу): 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ - генотипування, кількісне визначення ДНК

зішкріб

кількісний

генотип

6

970

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА МІКРОФЛОРИ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ

Прийняті скорочення:

КВМ – контроль взяття матеріалу (загальна кількість ДНК людини в досліджуваному зразку)

ЗБМ – загальна бактеріальна маса (загальна кількість ДНК бактерій в досліджуваному зразку)

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

 

3030

ІНБІОФЛОР 4

КВМ; ЗБM (абс. кількість); Lactobacillus spp.(%, абс. кількість); Gardnerella vaginalis / Atopobium vaginae (%); Candida albicans / Fungi (абс. кількість) - ДНК

зішкріб

3

360

 

3031

ІНБІОФЛОР СКРИН

КВМ; ЗБM (абс. кількість); Lactobacillus spp.(%, абс. кількість); Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae (%); Candida albicans/Fungi (абс. кількість); Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV тип 1, HSV тип 2, CMV - ДНК

зішкріб

3

870

 

372

ФЕМОФЛОР 16

КВМ; ЗБM; Lactobacillus spp.; ентеробактерії; стафілококи; стрептококи; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Snettia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./ Veillonella spp./Dialister spp.; Lachnobacterium spp./Clostridium spp.; Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.; Peptostreptococcus spp.; Atopobium vaginae; Mycoplasma hominis/genitalium; Ureaplasma spp.; Candida spp. - ДНК

зішкріб

3

1445

 

380

ФЕМОФЛОР СКРИН

КВМ; ЗБМ; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Ureaplasma spp.; Candida spp.; Mycoplasma hominis/genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; HSV тип 1; HSV тип 2; CMV - ДНК

зішкріб

3

960

 

3150

АНДРОФЛОР

КВМ; ЗБМ; Lactobacillus spp.; стафілококи; стрептококи; коринебактерії; Gardnerella vaginalis; Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.; Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp.; Ureaplasma urealyticum/parvum; Mycoplasma hominis; Atopobium cluster; Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp.; Anaerococcus spp.; Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp.; Eubacterium spp.; Haemophilus spp.; Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp.; Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp.; Candida spp.; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis

зішкріб (уретра)

3

1455

 

3151

сеча

 

3152

еякулят

 

3153

секрет простати

 

3250

АНДРОФЛОР СКРИН

КВМ; ЗБМ; Lactobacillus spp.; стафілококи; стрептококи; коринебактерії; Gardnerella vaginalis; Ureaplasma urealyticum/parvum; Mycoplasma hominis; Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp.; Candida spp.; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis

зішкріб (уретра)

3

1005

 

3251

сеча

 

3252

еякулят

 

3253

секрет простати

 

 

МІКРОБІОЛОГІЯ

(культуральні дослідження/посів на флору)

 • досліджуються аеробні, факультативно-анаеробні види мікроорганізмів

 • ціни вказані для однієї локалізації

 • термін виконання досліджень вказаний в діапазоні (від мінімального до максимального), без урахування дня взяття біологічного матеріалу

 • при необхідності виконання додаткових досліджень можливе збільшення терміну видачі результатів на 1-4 робочих дні

 • при виявленні зростання клінічно-значущої мікрофлори буде проведено тестування чутливості до антибіотиків

 • при відсутності мікробного росту, чи виявленні нормальної, супутньої, умовно-патогенної флори в низькому титрі чутливість до антибіотиків не визначається

* прийом біологічного матеріалу обмежений у деяких містах

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал (локалізація)

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

439*

Посів крові (повний скринінг аеробних, фаультативно-анаеробних видів)

Кров (посів проводиться безпосередньо в інкубаційний контейнер)

2-8

555

467

Посів виділень верхніх дихальних шляхів (патогенна, умовно-патогенна мікрофлора)

Ніс, ротоглотка, ротова порожнина

3-6

375

490

Посів виділень верхніх дихальних шляхів (повний скринінг аеробних, факультативно-анаеробних видів)

Ніс, ротоглотка, ротова порожнина

3-6

380

469

Посів на дифтерійну паличку (Corynebacterium diphtheriae)

Ніс, ротоглотка

4-6

335

459

Посів на золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus)

Ніс, ротоглотка, рани, кал та інше

3-6

240

441

Посів сечі

Сеча

2-4

375

446

Посів виділень зі статевих органів (патогенна, умовно-патогенна мікрофлора)

Статеві органи

3-6

375

447

Біоценоз піхви: мікроскопія, посів виділень з піхви (повний скринінг аеробних, факультативно-анаеробних видів, урогенітальних мікоплазм (M. hominis, Ureaplasma spp.))

Піхва

3-6

615

440/444

Посів на Mycoplasma hominis / Ureaplasma spp.

Статеві органи, сеча (тільки чоловіки)

2-4

400

449*

Посів на гонокок (Neisseria gonorrhoeae)

Статеві органи, кон’юнктива, ректум, пункційна рідина

2-6

340

442

Посів на дріжджові гриби роду Candida

Статеві органи, ректум, верхні дихальні шляхи, сеча, кал, мокротиння та інше

3-6

225

456*

Дисбактеріоз: оцінка мікрофлори товстого відділу кишківнику

Кал

4-6

490

456/479*

Дисбактеріоз (з визначенням чутливості до антибіотиків)

Кал

4-7

610

457

Посів на патогенну кишкову групу (сальмонели, шигели, патогенні ешерихії)

Кал

3-6

375

472

Посів виділень нижніх дихальних шляхів

Мокротиння

3-6

375

473

Посів відокремлюваного вуха

Вухо

3-6

375

465

Посів відокремлюваного ока

Око

3-6

375

464

Посів грудного молока

Грудне молоко

3-6

375

474

Посів ранових виділень

Виділення з ран

3-6

375

477

Посів біологічних рідин (випоти, ексудати, трансудати та інше)

Пункційна, аспіраційна рідини

3-6

375

443

Чутливість до бактеріофагів

Додатковий тест

1-3

195

478

Додаткова антибіотикограма (одного збудника)

Додатковий тест

1-3

120

 

 

МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал (локалізація)

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Загально-клінічні, бактеріоскопічні дослідження

445

Мікроскопічний (бактеріоскопічний) аналіз різного біологічного матеріалу (крім виділень із сечостатевих органів)

Мокротиння, пункційна рідина (плевра, перикард, суглоби, черевна порожнина), гній, виділення ран, слизових оболонок ротоглотки, порожнини носу, вуха, ока тощо (мазок на склі - забарвлення за Грамом)

2

135

4445

Мікроскопічний (бактеріоскопічний) аналіз виділень із сечостатевих органів

Жінки: цервікальний канал, піхва, уретра, зовнішні статеві органи

Чоловіки: уретра, секрет передміхурової залози, еякулят, зовнішні статеві органи

(мазок на склі (2 штуки) - забарвлення за Грамом, Паппенгеймом)

2

135

5507

Мікроскопічний аналіз секрету передміхурової залози

Секрет передміхурової залози (нативний матеріал в пробірці)

1

135

512

Назоцитограма (мікроскопічне дослідження мазків зі слизових оболонок порожнини носу)

Порожнина носа: виділення слизової оболонки (мазок на склі – забарвлення за Романовським)

1

150

Дослідження на присутність клітин грибів, шкіряних кліщів

995

Мікроскопічний аналіз на клітини грибів (дерматофітів)

Шкіра та ії придатки (зішкріб з уражених ділянок шкіри, нігтьові пластини, волосся)

1

150

25Д

Мікроскопічний аналіз на шкірних кліщів:

демодекс (Demodex)

шкіра (зішкріб з уражених ділянок, вміст пустул), вії

1

150

25С

Мікроскопічний аналіз на шкірних кліщів:

коростяний кліщ (Sarcoptes scabiei)

шкіра (зішкріб з уражених ділянок)

1

150

ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал (локалізація)

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

 

Цитологічні дослідження: жіночі репродуктивні органи

520

Рідинна цитологія (РАР-тест на основі рідинної цитології): шийка матки + цервікальний канал

Технологія iLsa, Франція.

Екзо-, ендоцервікс: зішкріб у транспортному середовищі (забарвлення за Папаніколау, РАР-тест)

4

460

 

517

Цитологія (РАР-тест, традиційний препарат): шийка матки, цервікальний канал

Екзо-, ендоцервікс: зішкріб на різних предметних скельцях + змішаний мазок на одному склі (забарвлення за Папаніколау, РАР-тест)

4

335

 

505

Цитологія (традиційний препарат): шийка матки, цервікальний канал

Екзо-, ендоцервікс: зішкріб на різних предметних скельцях (забарвлення за Паппенгеймом)

4

150

 

506

Цитологія (традиційний препарат): порожнина матки

Матка: мазок-відбиток на скельці біоптатів, аспіратів, внутрішньоматкової спіралі (забарвлення за Паппенгеймом)

5

150

 

502

Цитологія (традиційний препарат): піхва

Піхва: зішкріб зі слизової оболонки, культя, купол

5

160

 

Цитологічні дослідження: різні локалізації

507МЖ

Цитологія (традиційний препарат): виділення з молочної залози

Молочна залоза: мазок-відбиток на скельці виділень з соску

5

150

 

509 МЖ

Цитологія (традиційний препарат): пунктат молочної залози

Молочна залоза: мазок-відбиток пункційного матеріалу на скельці

5

160

 

502

Цитологія (традиційний препарат): шкіра, слизові оболонки

Шкіра, слизові оболонки: зішкріб, відбиток на склі

5

160

 

509КОЖ

Цитологія (традиційний препарат): пунктат шкіри

Шкіра: мазок-відбиток пункційного матеріалу на скельці

5

160

 

503

Цитологія (традиційний препарат): пухлиноподібні утворення

Пухлиноподібні утворення: зішкріб, відбиток на склі

5

160

 

510

Цитологія (традиційний препарат): пунктат різної локалізації

Яєчники, лімфовузли та ін.: мазок-відбиток пункційного матеріалу на скельці

5

160

 

507ТЭС

Цитологія (традиційний препарат): біологічні рідини

Трансудати, ексудати, секрети, екскрети: мазок на скельці

5

150

 

504

Цитологія (традиційний препарат): ендоскопічний матеріал

Шлунок, кишківник, бронхи: мазок-відбиток на скельці

5

150

 

 

ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • вказана вартість за одну локалізацію (до 3 зразків з однієї локалізації)

 • обов’язкове заповнення всіх граф направлення на гістологічні дослідження

 • обов’язкове використання транспортних контейнерів з консервантом, що надаються лабораторією

 • строк виконання вказаний в робочих днях: понеділок – п’ятниця

 • строк виконання дослідження кісткової тканини подовжується на час, необхідний для проведення декальцинації

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал (локалізація)

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Патоморфологічні дослідження

511-1

Патоморфологічні дослідження I категорії складності:

 • біопсії сечостатевих органів

 • біопсії слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа

 • біопсії гортані

 • біопсії повік, кон’юнктиви, сльозових залоз

шийка матки (не ексцизійні зразки); цервікальний канал (вишкрібання); піхва; ендометрій (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомія); сечовід; сечовий міхур; уретра; порожнина рота, носа, носових пазух, гортань, повіки, кон’юнктива, сльозові залози

8

830

511-2

Патоморфологічні дослідження II категорії складності:

 • трепан-біопсії грудної залози

 • біопсії шкіри (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах)

 • біопсії пухлинних утворень м’яких тканин

 • біопсії утворень черевної порожнини і позаочеревинного простору

 • біопсії мигдаликів

 • біопсії слинних залоз

 • біопсії нирок, наднирників

Біопсії: грудні залози; шкіра; м’які тканини; черевна порожнина і позаочеревинний простір; мигдалики; слинні залози; нирки; наднирники.

Видалення: ліпоми; апендикс; жовчний міхур при запальних процесах; нігтьове ложе; міжхребцеві диски; грижові мішки; оболонки яєчка; кісти придатків яєчка; гемороїдальні вузли, анальні тріщини; куприкови кісти, нориці; одонтогенні кісти, травматичні фіброми слизової оболонки; кісти бартолінової залози; поліпи та кісти порожнини носа та пазух.

8

975

511-3

Патоморфологічні дослідження III категорії складності:

 • поліфокальна трепан-біопсія передміхурової залози

 • біопсія, клиноподібна резекція яєчників (з одного боку)

 • ексцизійна біопсія пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (1 локація)

 • трепан-біопсія лімфовузлів

 • біопсії головного та спинного мозку, їх оболонок

 • біопсія поліпів ШКТ, стравоходу, шлунка, кишки (до 5 біоптатів)

 • біопсія підшлункової залози

 • біопсія бронхів, легень, плеври, середостіння

Біопсії: передміхурова залоза; яєчники; пухлини шкіри; лімфовузли; головний; спинний мозок; стравохід; кишківник; шлунок; підшлункова залоза; бронхи; легені; плевра; середостіння

Видалення: ексцизії та конізації шийки матки; придатки матки при непухлинній патології (з одного боку); міомектомії (видалення міоматозних вузлів матки до 3 вузлів); синовіальні оболонки (гангліон і бурс) та кісти сухожилля; мигдалики; кісти шиї; абортивний матеріал; циркумцизіо (видалення крайньої плоті)

8

1125

511-4

Патоморфологічні дослідження IV категорії складності:

 • панч-біопсія шкіри при запальних дерматозах

 • біопсія кісток

 • біопсія печінки

 • біопсія яєчка

Біопсії: шкіра при запальних дерматозах; кістки; печінка; яєчко

Видалення: селезінка; пухлини м’яких тканин, окрім ліпом; пухлини середостіння; очне яблуко; слинна залоза; яєчко та придаток; матка без придатків; гортань; резекція нирки, сечового міхуру.

10

1620

511-5

Патоморфологічні дослідження V категорії складності:

 • панч-біопсії шкіри при алопеціях

 • дослідження матеріалу, отриманого після операцій (тиреоїдектомії, простатектомії, видалення матки з придатками, резекції підшлункової залози, шлунку, стравоходу, кишківника, печінки, грудної залози)

Біопсії: шкіра при алопеціях

Видалення: щитоподібної залози, простати, матки, органів ШКТ

10

5625

524

Біопсії шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM

Біопсії: слизова оболонка шлунку

10

1620

511-К

Біопсії 12-палої кишки при підозрі на целіакію

Біопсії: слизова оболонка 12-палої кишки

10

1125

534

Біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри з використанням прямої імунофлюоресценції

Біопсії: шкіра при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях

10

5625

Імуногістохімічні дослідження (ІГХ, імуногістохімія)

 • можливе додаткове замовлення після проведення гістологічного дослідження або дослідження готового парафінового блоку

 • категорія складності ІГХ визначається категорією складності первинного патоморфологічного дослідження

537

ІГХ з використанням одного маркеру (антитіла)

парафіновий блок з біоптатом пухлини

8

830

537-1

Діагностична ІГХ І категорії

аналогічний первинному зразку

8

2975

537-2

Діагностична ІГХ ІІ категорії

аналогічний первинному зразку

8

4135

537-3

Діагностична ІГХ ІІІ категорії

аналогічний первинному зразку

12

5790

537-4

Діагностична ІГХ ІV категорії

аналогічний первинному зразку

12

6945

537-5

Діагностична ІГХ V категорії с

аналогічний первинному зразку

12

8930

5117

Імуногістохімічне дослідження маркерів дисплазії шийки матки (р16, Ki-67)

шийка матки

8

2155

525

Імуногістохімічне дослідження гормонального статусу ендометрію (ER, PR)

ендометрій

8

2155

5114

ІГХ діагностика хронічного ендометриту – виявлення плазматичних клітин (CD138)

ендометрій

8

2155

537CD56

Дослідження кількості NK клітин в ендометрії (CD56)

ендометрій

8

1985

Консультація патоморфологічного матеріалу

5110

Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка) (за 1 препарат)

готовий морфологічний препарат

10

1820

 

КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ПРОФІЛІ)

профілю

Профіль. Тести, що входять до його складу

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

 

Скринінгові лабораторні дослідження

89ПР

Лабораторний мінімум (загальний аналіз крові, сечі)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116)

1

255

 

МП5

Лабораторний мінімум (загальний аналіз крові, сечі + група крові)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116); Група крові/резус (93/94)

1

435

 

МП7

Лабораторний мінімум (загальний аналіз крові, сечі + глюкоза)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116); Глюкоза (16)

1

350

 

МП2

Лабораторний мінімум (загальний аналіз крові, сечі + креатинін, сечовина)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116); Креатинін (22); Сечовина (26)

1

400

 

МП1

Лабораторний мінімум (загальний аналіз крові + білірубін, АсАТ, АлАТ)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Білірубін загальний (13); АсАТ (9); АлАТ (8)

1

375

 

МП9

Лабораторний мінімум (загальний аналіз крові + глюкоза, холестерин)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Глюкоза (16); Холестерин (31)

1

325

 

МП10

Контроль запального процесу

Загальний (повний) аналіз крові (1515); С-реактивний білок (43)

1

240

 

МП6

КАП

Йдемо в дитячий садок

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116); Аналіз калу на яйця глистів (159); Аналіз на яйця гостриків (160)

1

505

 

Гемостазіограма (коагулограма)

7ПР

Коагулограма (скринінг)

АЧТЧ (1); Протромбін, МНО (2); Фібриноген (3)

1

265

 

8ПР

Коагулограма (рекомендована)

АЧТЧ (1); Протромбін, МНО (2); Фібриноген (3); Тромбіновий час (194); Антитромбін III (4)

1

595

 

Тромбози, серцево-судинні хвороби

29ПР

Порушення обміну фолієвої кислоти

Гомоцистеїн (153); Фолієва кислота (118)

4

520

 

55ПР

Діагностика антифосфоліпідного синдрому (АФС)

Вовчаковий антикоагулянт (190); Антитіла до фосфоліпідів IgM, IgG (137/138))  

6

740

 

50ПР

Кардіоризик (рекомендований)

Протромбін, МНО (2); Фібриноген (3); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); K/Na/Cl (39); С-реактивний білок (43); Апо А1 (219); Апо В (220); Коефіцієнт атерогенності

1

920

 

51ПР

Кардіоризик (скринінг)

Протромбін, МНО (2); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); С-реактивний білок (43); Коефіцієнт атерогенності

1

475

 

Ліпідний обмін

53ПР

Ліпідний профіль (рекомендований)

Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Апо А1 (219); Апо В (220); Коефіцієнт атерогенності

1

480

 

54ПР

Ліпідній профиль (скринінг)

Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Коефіцієнт атерогенності

1

290

 

Цукровий діабет, надлишкова маса тіла

66ПР

Контроль ДІАБЕТУ (мінімальний)

HbA1- глікозильований гемоглобін (18); Глюкоза (16)

1

260

 

94ПР

Проблеми ваги (дослідження пацієнтів з надлишковою масою тіла)

Глюкоза (16); HbA1- глікозильований гемоглобін (18); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); ТТГ (56); Пролактин (61); Кортизол (65)

1

1080

 

Сечокам’яна хвороба

 

111ПР

Ризик утворення каменів (літогенні субстанції сечі), разова порція сечі

Кальцій (110113); Фосфор (115110); Магній (1318110); Сечова кислота (112110)

1

350

 

110ПР

Ризик утворення каменів (літогенні субстанції сечі), добова порція сечі

Кальцій (113); Фосфор (115); Магній (1318); Сечова кислота (112); Креатинін (110)

1

350

 

Оцінка стану нирок

14ПР

Нирковий комплекс 1 (скринінг)

Креатинін (22); Сечовина (26); Сечова кислота (27)

1

215

 

15ПР

Нирковий комплекс 2 (повний)

Кров: Креатинін (22); Сечовина (26); Сечова кислота (27); Загальний білок в крові(28)

Добова сеча: Альбумін в сечі (95); Загальний білок в сечі (97); Проба Реберга (96)

1

630

 

Оцінка функції печінки

12ПР

Печінковий комплекс 1 (скринінг)

АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін заг (13); Білірубін прямий (14), непрямий; Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36)

1

430

 

13ПР

Печінковий комплекс 2 (повний)

АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін заг. (13 Білірубін пр. (14), непрямий; Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Загальний білок (28); Альбумін (10); HBsAg (73); Anti HCV total (79); ЛДГ (24)

1

1110

 

Оцінка функції підшлункової залози

МП11

Підшлункова залоза (скринінг)

Амілаза панкреатична (12); Ліпаза (23); Глюкоза (16)

1

275

 

Комплексні біохімічні дослідження

10ПР

Нирково-печінковий комплекс 1 (скринінг)

Білірубін загальний (13); Білірубін прямий (14); Білірубін непрямий; АлАТ (8); АсАТ (9); Гамма-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Загальний білок (28); Альбумін (10); Креатинін (22); Сечовина (26); Сечова кислота (27)

1

790

 

11ПР

Нирково-печінковий комплекс (повний)

Білірубін загальний (13); Білірубін прямий (14); Білірубін непрямий; АлАТ (8); АсАТ (9); Гамма-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); ЛДГ (24); Глюкоза (16); Загальний білок (28); Альбумін (10); Креатинін (22); Сечовина (26); Сечова кислота (27)

1

960

 

73ПР

Біохімія крові (розширений профіль)

АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін заг. (13); Білірубін прямий (14); Гамма-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); ЛДГ (24); Креатинін (22); Сечовина (26); Глюкоза (16); Загальний білок (28); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Кальцій (37); K/Na/Cl (39); Залізо (48)

1

1415

 

74ПР

Біохімія крові (мінімальний профіль)

АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін заг. (13); Білірубін прямий (14); Гамма-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Глюкоза (16); Загальний білок (28); Холестерин (31); Креатинін (22); Сечовина (26);

K/Na/Cl (39)

1

985

 

Анемія

68ПР

Діагностика анемії

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Ретикулоцити (150); Залізо (48); ЛЗВС (49); Трансферин (50); Насиченість трансферину; Феритин (51); Вітамін В12 (117); Фолієва кислота (118)

4

1200

 

Ураження суглобів, остеопороз

71ПР

Діагностика остеопорозу

Кальцій (37); Фосфор (41); Паратгормон (102); Остеокальцин (146); ДПІД (147)

6

1200

 

63ПР

Біль у суглобах

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний білок (28); Асл-О (42); С-реактивний білок (43); Ревматоїдний фактор (44); Chlamydia trachomatis IgA/IgG (105/6); Антиядерні антитіла (125)

6

1135

 

64ПР

Профіль ревматологічний (скринінг) + ЗАК

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Асл-О (42); С-реактивний білок (43); Ревматоїдний фактор (44)

1

410

 

МП12

Профіль ревматологічний (скринінг)

Асл-О (42); С-реактивний білок (43); Ревматоїдний фактор (44)

1

255

 

Щитоподібна залоза

75ПР

Щитоподібна залоза (комплексне дослідження)

Т3 вільн. (53); Т4 вільний (55); ТТГ (56); АТ-ТПО (58); АТ-ТГ (57)

1

810

 

76ПР

Щитоподібна залоза (скринінг)

Т4 вільний (55); ТТГ (56); АТ-ТПО (58)

1

465

 

24ПР

Щитоподібна залоза (скринінг 2)

ТТГ (56); АТ-ТПО (58)

1

320

 

МП4

Щитоподібна залоза (скринінг + ЗАК)

Клінічний аналіз крові (1515); Т4 вільний (55); ТТГ (56)

1

450

 

Гіпофіз

38ПР

Гормони гіпофізу

АКТГ (100); СТГ (99); ТТГ (56); Пролактин (61)

6

745

 

Гінекологія, репродукція

37ПР

Контроль ранніх термінів вагітності

ХГЧ загальний (66); Прогестерон (63)

1

345

 

28ПР

Проблеми невиношування (аутоімунний профіль)

АЧТЧ (1); Протромбін, МНО (2); Д-димер (164); Вовчаковий антикоагулянт (190); Антитіла до фосфоліпідів IgM, IgG (137/138); Антиядерні антитіла (125).

6

1395

 

19ПР

Гормони гіпофізу – 2 (репродуктивна функція)

ЛГ (60); ФСГ (59)

1

340

 

20ПР

Гормони гіпофізу – 3 (репродуктивна функція)

ЛГ (60); ФСГ (59); Пролактин (61)

1

505

 

16ПР

Гормональний профіль 16

Прогестерон (63); Пролактин (61)

1

335

 

17ПР

Гормональний профіль 17

Прогестерон (63); Пролактин (61); Естрадіол (62)

1

495

 

82ПР

Оцінка андрогенного статусу

Тестостерон (64); ДЕА-S04 (101); ГЗСГ (149); 17-ОН-прогестерон (154); Індекс вільного тестостерону (1344)

6

1035

 

27ПР

Дослідження при проблемній шкірі, гірсутизмі

Вільний тестостерон (169); ДЕА-С (101); Кортизол (65); 17-ОН-прогестерон (154)

6

790

 

25ПР

Гормональний профіль 25

Пролактин (61); Естрадіол (62); Тестостерон, ГЗСГ, ІСТ (1344); ДЕА-С (101)

1

845

 

23ПР

Оцінка резерву яєчників (3 ДМЦ)

ФСГ (59); Антимюллерів гормон (1144)

4

655

 

30ПР

Жіночий гормональний профіль + АМГ

ТТГ (56); ФСГ (59); ЛГ (60); Пролактин (61); Кортизол (65); Естрадіол (62); ДЕА-С (101); 17 ОН-прогестерон (154); Тестостерон, ГЗСГ, ІСТ (1344); АМГ (1144) (3 ДМЦ)

6

2190

 

80ПР

Жіночий гормональний профіль

ТТГ (56); ФСГ (59); ЛГ (60); Пролактин (61); Тестостерон, ГЗСГ, ІСТ (1344); Кортизол (65); Естрадіол (62); ДЕА-SO4 (101); 17-ОН-прогестерон (154)

6

1790

 

Онкологія

70ПР

Онкоризик жіночий (шийка матки): «традиційна» цитологія + ВПЛ

Цитологія «традиційна» (505); ДНК (якісно) ВПЛ 12 генотипів (313)

4

530

 

112ПР

Онкоризик жіночий (шийка матки): рідинна цитологія (РАР-тест) + ВПЛ (якісно)

РАР-тест на основі рідинної цитології (520); ДНК (як.) ВПЛ 12 генотипів (313)

4

805

 

113ПР

Онкоризик жіночий (шийка матки): рідинна цитологія (РАР-тест) + ВПЛ (кількісно)

РАР-тест на основі рідинної цитології (520); ДНК (кільк.) ВПЛ 21 генотип (391)

4

1285

 

69ПР

Онкоризик чоловічий (передміхурова залоза)

ПСА загальний (103); ПСА вільний (104); ПСА вільн./ ПСА заг. (%)

1

345

 

32ПР

Онкоризик (щитоподібна залоза)

Тиреоглобулин (ТГ) (197); Кальцитонін (171)

4

475

 

33ПР

Онкоризик (печінка)

АФП (92); СА 19-9 (144); Феритин (51)

4

550

 

34ПР

Онкоризик (підшлункова залоза, товстий кишечник)

СА 19-9 (144); РЕА (141); СА-242 (1280)

8

880

 

35ПР

Онкоризик (шлунково-кишковий тракт)

АФП (92); РЕА (141); СА 19-9 (144); СА 72-4 (166); СА-242 (1280)

8

1460

 

36ПР

Онкогематологія

β2-мікроглобулін (208); Феритин (51)

6

375

 

Інфекції

90ПР

ВІЛ, сифіліс, гепатит В, С

ВІЛ 1/2 (68); Сифіліс (70); HBsAg (73); Anti-HCV-total (79)

1

945

 

58ПР

Первинне дослідження на наявність гепатиту (А, В, С)

Anti-HAV-IgM (72); HBsAg (73); Anti-HBс IgМ (76); Anti-HCV-total (79)

6

1025

 

84ПР

TORCH-інфекції (імуноглобулін G, М)

Токсоплазма IgG (80); Токсоплазма IgM (81); ЦМВ IgG (82); ЦМВ IgM (83); Краснуха IgG(84); Краснуха IgM (85); Герпес 1+2 IgG (122); Герпес 1+2 IgМ (123)

4

1380

 

21ПР

TORCH-інфекції (імуноглобулін G)

Токсоплазма IgG (80); ЦМВ IgG (82); Краснуха IgG (84); Герпес 1+2 IgG (122)

1

705

 

22ПР

TORCH-інфекції (імуноглобулін М)

Токсоплазма IgM (81); ЦМВ IgM (83); Краснуха IgM (85); Герпес 1+2 IgМ (123)

4

675

 

40ПР

Епштейна-Барр вірус (комплексна серологічна діагностика)

Аnti-EBV IgM к VCA (186); Аnti-EBV IgG к NA (187); Аnti-EBV IgG к EA (255)

4

515

 

491 ПР

Дослідження на гельмінти (імуноглобулін G)

Ехінокок-IgG (229); Опісторх-IgG (230); Аскарида-IgG (237); Токсокара-IgG (232); Трихінела-IgG (233)

4

1155

 

Оцінка ефективності вакцинації

41ПР

Ефективність вакцинації (дифтерія, правець)

IgG до дифтерійного анатоксину (855); IgG до правцевого анатоксину (876)

6

685

 

Урогенітальні інфекції

115ПР

ІНБІОФЛОР + ВПЛ, мікроскопія, посів

3031 ІНБІОФЛОР СКРИН; 313 ВПЛ, ДНК (як.) 12 типів: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59; 4445 Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів; 446 Посів виділень зі статевих органів

6

1635

 

116ПР

ІНБІОФЛОР + ВПЛ, мікроскопія

3031 ІНБІОФЛОР СКРИН; 313 ВПЛ, ДНК (як.) 12 типів: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59; 4445 Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів

3

1295

 

117ПР

ІНБІОФЛОР + ВПЛ

3031 ІНБІОФЛОР СКРИН; 313 ВПЛ, ДНК (як.) 12 типів: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59

3

1175

 

118ПР

ІНБІОФЛОР + мікроскопія, посів

3031 ІНБІОФЛОР СКРИН; 4445 Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів; 446 Посів виділень зі статевих органів

6

1240

 

ПЦР-6

Мікоплазми + уреаплазми (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

M.hominis (302); M.genitalium (308); U.urealyticum/parvum (4070)

3

550

 

ПЦР-7

Мікоплазми + уреаплазми + хламідії (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

M.hominis (302); M.genitalium (308); U.urealyticum/U.parvum, ДНК (4070); C.trachomatis (301)

3

730

 

ПЦР-8

Мікоплазми + хламідії (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

M.hominis (302); M.genitalium (308); C.trachomatis (301)

3

550

 

ПЦР-9

Уреаплазми + хламідії (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

U.urealyticum/U.parvum, ДНК (4070); C.trachomatis (301)

3

365

 

ПЦР-10

Хламідії + трихомонади (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

C.trachomatis (301); T.vaginalis (307)

3

365

 

ПЦР-11

Трихомонади + гонококи (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

T.vaginalis (307); N.gonorrhoeae (306)

3

365

 

ПЦР-12

Хламідії + Мікоплазми + трихомонади + гонококи (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

C.trachomatis (301); M.genitalium (308); T.vaginalis (307); N.gonorrhoeae (306)

3

730

 

ПЦР-13

Кандида + гарднерела (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

C.albicans, Fungi (3023); G.vaginalis (305)

3

365

 

ПЦР-14

Вірусні ЗПСШ (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time)

ЦМВ (310); ВПГ1, 2 типів (3090)

3

355

 

91ПР

Секс у великому місті - приховані інфекції (визначення IgG, метод ІФА)

IgG/А до Chlamydia trachomatis (105/106); IgG до Mycoplasma hominis (180); IgG до Ureaplasma urealyticum (264); IgG до Trichomonas vaginalis (261); IgG до вірусу простого герпесу 1, 2 типу (122); IgG до цитомегаловірусу (82)

4

1240

 

93ПР

Секс у великому місті - 6 інфекції (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time + мікроскопія)

C.trachomatis, ДНК(301); M.hominis, ДНК (302); U.urealyticum/U.parvum, ДНК (4070); N.gonorrhoeae, ДНК (306); T.vaginalis, ДНК (307); M.genitalium, ДНК (308); Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (4445)

3

1285

 

9ПР

Секс у великому місті - 4 інфекції (визначення ДНК, метод ПЛР Real-time + посів)

C.trachomatis, ДНК (301); U.urealyticum/U.parvum, ДНК (4070); M.hominis, ДНК (302); T.vaginalis, ДНК (307); Посів виділень зі статевих органів (446)

5

1110

 

Комбіновані лабораторні дослідження

39ПР

Щорічне профілактичне дослідження

Загальний (повний) аналіз крові (1515); АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Глюкоза (16); Креатинін (22); Сечовина (26); Сечова кислота (27); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Коефіцієнт атерогенності

1

1190

 

78ПР

Госпіталізація в хірургічний стаціонар

Загальний (повний) аналіз крові (1515); АЧТЧ (1); Протромбін (2); Фібриноген (3); АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Глюкоза (16); Креатинін (22); Сечовина (26); Загальний білок (28); ВІЛ 1/2 (68); Сифіліс (70); HBsAg (гепатит B) (73); Anti-HCV-total (гепатит C ) (79); Група крові/резус-належність (93/94)

1

2295

 

97ПР

Все включено (щорічне профілактичне дослідження ДЛЯ ЖІНОК ДО 50 РОКІВ)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Глюкоза (в крові) (16); АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Креатинін (22); Тригліцериди (30); Холестерин (31); Феритин (51); ТТГ (56); Цитологія: шийка матки (505); ІНБІОФЛОР СКРИН (3031)

4

2145

 

98ПР

Все включено (щорічне профілактичне дослідження ДЛЯ ЖІНОК СТАРШЕ 50 РОКІВ)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Глюкоза (16); HbA1С - глікозильований гемоглобін (18); АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Ліпаза (23); Креатинін (22); Сечова кислота (27); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Протромбін (2); Кальцій (37); Фосфор (41); Магній(40); С-реактивний білок(43); Феритин (51); ТТГ (56); ДПІД (в сечі) (147); Цитологія «традиційна» - шийка матки (505)

6

2775

 

99ПР

Все включено (щорічне профілактичне дослідження ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ДО 50 РОКІВ)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Глюкоза (16); АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Креатинін (22); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); ТТГ (56); Індекс віл. тестостерону (ГЗСГ + тестостерон) (1344) ІНБІОФЛОР СКРИН (3031)

3

2315

 

100 ПР

Все включено (щорічне профілактичне дослідження ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ СТАРШЕ 50 РОКІВ)

Загальний (повний) аналіз крові (1515); Глюкоза (16); HbA1С - глікозильований гемоглобін (18); АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Ліпаза (23); Креатинін (22); Сечова кислота (27); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Протромбін (2); С-реактивний білок (43); ТТГ (56); Тестостерон (64); ПСА загальний (103); ПСА вільний (104); відношення ПСА (%)

1

2205

 

95ПР

VIP-дослідження для жінок

 1. Загальні дослідження: Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116).

 2. Діагностика інфекцій: ВІЛ 1/2 (68); Сифіліс (70); Гепатит В: HBsAg (73)/Anti-HBc total (75)/Anti-HBs (78); Гепатит С: Anti-HCV total (79); Токсоплазмоз: Toxo IgG (80); Цитомегаловірус: CMV IgG (82); Хламідії: C.trachomatis IgG, A (105/106); Герпес: HSV1/2-IgG (122); Хелікобактер: H. pylori IgG (133).

 3. Стан печінки, нирок: АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Креатинін (22); Сечовина (26); Сечова кислота (27); Загальний білок (28); ЛДГ (24); Лужна фосфатаза (36).

 4. Ризик ураження серцево-судинної системи: Протромбін (2); Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Апо А1 (219); Апо В (220).

 5. Маркери системного запалення: С-реактивний білок (43); Ревматоїдний фактор (44); Антиядерні антитіла (125).

 6. Функція ендокринної системи: Глюкоза (16); HbA1С - глікозильований гемоглобін (18); Т4 вільний. (55); ТТГ (56); АТ-ТГ (57); АТ-ТПО (58); Пролактин (61).

 7. Мікроелементи, обмін речовин: Кальцій (37); K/Na/Cl (39); Магній (40); Фосфор (41); Залізо (48); Трансферин (50); Феритин (51).

6

6400

 

96ПР

VIP-дослідження для чоловіків

 1. Загальні дослідження: Загальний (повний) аналіз крові (1515); Загальний аналіз сечі (116).

 2. Діагностика інфекцій: ВІЛ 1/2 (68); Сифіліс (70); Гепатит В: HBsAg (73)/Anti-HBc total (75)/Anti-HBs (78); Гепатит С: Anti-HCV total (79); Хламідії: C.trachomatis IgG, A (105/106); Хелікобактер: H. pylori IgG (133).

 3. Стан печінки, нирок: АлАТ (8); АсАТ (9); Білірубін загальний (13); Білірубін прямий/не прямий (14); Гама-ГТ (15); Лужна фосфатаза (36); Креатинін (22); ЛДГ (24); Сечовина (26); Сечова кислота (27); Загальний білок (28).

 4. Ризик ураження серцево-судинної системи: Протромбін (2); Тригліцериди (30); Холестерол (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Апо А1 (219); Апо В (220).

 5. Маркери системного запалення: С-Реактивний білок (43); Ревматоїдний фактор (44);

 6. Функція ендокринної системи Глюкоза (16); HbA1С - глікозильований гемоглобін (18); ТТГ (56); Т4 вільний (55); АТ-ТГ (57); ГЗСГ (149); Тестостерон (64); АТ-ТПО (58).

 7. Мікроелементи, обмін речовин: Кальцій (37); K/Na/Cl (39); Магній (40); Фосфор (41); Залізо (48); Трансферин (50); Феритин (51).

 8. Стан передміхурової залози: ПСА вільний (104); ПСА загальний (103); відношення ПСА (%).

6

6060